ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2020:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,126
UNLEADED 95 BIO 1.033,951 1.033,492
UNLEADED 100 BIO 1.097,573 1.097,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,803 763,848
HEATING GASOIL 691,641 690,582
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 772,040 774,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,939 389,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,239 449,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,188 533,948
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 438,757 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,155 315,087
Fuel Oil No 380 1%S 311,517 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 284,050 -
KERO SPECIAL 289,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,570 247,800
ΒΕΑ 30/45 - 263,850
ΒΕΑ 35/40 259,620 -
ΒΕΘ 50/70 246,950 -

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,594
UNLEADED 95 BIO 1.034,418 1.033,971
UNLEADED 100 BIO 1.097,930 1.098,306
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,953 768,007
HEATING GASOIL 695,556 694,498
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,494 769,640
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 387,477 383,867
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 447,777 444,167
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,171 535,900
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 431,424 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,860 317,792
Fuel Oil No 380 1%S 314,030 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 290,060 -
KERO SPECIAL 295,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,210 248,420
ΒΕΑ 30/45 - 264,440
ΒΕΑ 35/40 260,220 -
ΒΕΘ 50/70 247,580 -

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 2 Σεπτέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.090,923
UNLEADED 95 BIO 1.036,737 1.036,299
UNLEADED 100 BIO 1.100,340 1.100,727
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,952 771,017
HEATING GASOIL 698,444 697,397
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,294 765,450
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,505 378,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,805 439,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,330 537,090
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,926 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,090 319,033
Fuel Oil No 380 1%S 315,047 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 294,620 -
KERO SPECIAL 299,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,550 249,770
ΒΕΑ 30/45 - 265,810
ΒΕΑ 35/40 261,580 -
ΒΕΘ 50/70 248,920 -

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,330
UNLEADED 95 BIO 1.040,174 1.039,686
UNLEADED 100 BIO 1.104,072 1.104,408
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,502 774,516
HEATING GASOIL 701,505 700,417
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,395 765,510
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,901 379,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 443,201 439,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,357 535,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,504 320,406
Fuel Oil No 380 1%S 316,247 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,230 -
KERO SPECIAL 304,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,670 251,890
ΒΕΑ 30/45 - 267,980
ΒΕΑ 35/40 263,770 -
ΒΕΘ 50/70 251,060 -