ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 31st, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 Αυγούστου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.095,296
UNLEADED 95 BIO 1.041,090 1.040,633
UNLEADED 100 BIO 1.105,161 1.105,537
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,296 775,339
HEATING GASOIL 702,288 701,231
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,290 766,456
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 383,776 380,145
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,076 440,445
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,415 536,317
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 426,736 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,267 321,199
Fuel Oil No 380 1%S 316,999 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,040 -
KERO SPECIAL 305,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,340 252,600
ΒΕΑ 30/45 - 268,740
ΒΕΑ 35/40 264,480 -
ΒΕΘ 50/70 251,740 -