ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 28th, 2020:

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.096,109
UNLEADED 95 BIO 1.041,904 1.041,446
UNLEADED 100 BIO 1.106,066 1.106,442
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,933 776,977
HEATING GASOIL 703,813 702,746
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,552 767,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,762 381,111
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,062 441,411
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,577 539,501
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,349 321,280
Fuel Oil No 380 1%S 316,908 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,120 -
KERO SPECIAL 307,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,430 252,690
ΒΕΑ 30/45 - 268,850
ΒΕΑ 35/40 264,600 -
ΒΕΘ 50/70 251,840 -