ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 Αυγούστου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.095,296
UNLEADED 95 BIO 1.041,090 1.040,633
UNLEADED 100 BIO 1.105,161 1.105,537
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,296 775,339
HEATING GASOIL 702,288 701,231
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,290 766,456
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 383,776 380,145
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,076 440,445
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,415 536,317
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 426,736 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,267 321,199
Fuel Oil No 380 1%S 316,999 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,040 -
KERO SPECIAL 305,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,340 252,600
ΒΕΑ 30/45 - 268,740
ΒΕΑ 35/40 264,480 -
ΒΕΘ 50/70 251,740 -

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.096,109
UNLEADED 95 BIO 1.041,904 1.041,446
UNLEADED 100 BIO 1.106,066 1.106,442
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,933 776,977
HEATING GASOIL 703,813 702,746
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,552 767,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,762 381,111
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,062 441,411
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,577 539,501
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,349 321,280
Fuel Oil No 380 1%S 316,908 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,120 -
KERO SPECIAL 307,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,430 252,690
ΒΕΑ 30/45 - 268,850
ΒΕΑ 35/40 264,600 -
ΒΕΘ 50/70 251,840 -

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.095,255
UNLEADED 95 BIO 1.041,039 1.040,591
UNLEADED 100 BIO 1.105,242 1.105,629
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,709 776,753
HEATING GASOIL 703,396 702,329
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,246 767,413
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 383,908 380,277
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,208 440,577
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,065 543,029
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,251 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,616 320,548
Fuel Oil No 380 1%S 316,155 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,820 -
KERO SPECIAL 306,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,350 251,610
ΒΕΑ 30/45 - 267,790
ΒΕΑ 35/40 263,520 -
ΒΕΘ 50/70 250,750 -

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,285
UNLEADED 95 BIO 1.038,090 1.037,632
UNLEADED 100 BIO 1.102,171 1.102,547
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,567 776,610
HEATING GASOIL 702,146 701,088
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,314 765,480
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 381,488 377,847
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,788 438,147
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,612 544,535
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 421,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,132 319,053
Fuel Oil No 380 1%S 314,660 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,850 -
KERO SPECIAL 305,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,380 249,640
ΒΕΑ 30/45 - 265,800
ΒΕΑ 35/40 261,540 -
ΒΕΘ 50/70 248,780 -

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,716
UNLEADED 95 BIO 1.034,509 1.034,072
UNLEADED 100 BIO 1.098,398 1.098,794
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776,865 775,919
HEATING GASOIL 700,355 699,308
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 761,412 763,578
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 378,812 375,192
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 439,112 435,492
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,079 547,952
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 417,624 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,718 317,649
Fuel Oil No 380 1%S 313,317 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,300 -
KERO SPECIAL 305,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,070 247,320
ΒΕΑ 30/45 - 263,440
ΒΕΑ 35/40 259,180 -
ΒΕΘ 50/70 246,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 22 έως 24 Αύγουστος 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 22 έως 24 Αύγουστος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,865
UNLEADED 95 BIO 1.032,659 1.032,221
UNLEADED 100 BIO 1.096,445 1.096,842
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,410 777,475
HEATING GASOIL 700,864 699,817
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 759,450 761,615
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 376,809 373,199
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,109 433,499
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,422 546,294
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,529 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,901 317,843
Fuel Oil No 380 1%S 313,460 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,200 -
KERO SPECIAL 307,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,020 247,280
ΒΕΑ 30/45 - 263,370
ΒΕΑ 35/40 259,110 -
ΒΕΘ 50/70 246,410 -

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,790
UNLEADED 95 BIO 1.033,595 1.033,147
UNLEADED 100 BIO 1.097,289 1.097,676
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,892 779,947
HEATING GASOIL 702,461 701,414
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 759,164 761,321
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 376,727 373,117
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,027 433,417
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,704 544,505
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,864 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,653 318,585
Fuel Oil No 380 1%S 314,100 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,520 -
KERO SPECIAL 310,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,650 247,890
ΒΕΑ 30/45 - 263,960
ΒΕΑ 35/40 259,710 -
ΒΕΘ 50/70 247,030 -

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,648
UNLEADED 95 BIO 1.033,462 1.033,005
UNLEADED 100 BIO 1.097,208 1.097,573
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,685 780,720
HEATING GASOIL 703,529 702,471
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,616 760,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 376,230 372,599
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 436,530 432,899
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,798 543,609
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,467 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,480 318,412
Fuel Oil No 380 1%S 313,785 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,000 -
KERO SPECIAL 313,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,380 247,610
ΒΕΑ 30/45 - 263,690
ΒΕΑ 35/40 259,460 -
ΒΕΘ 50/70 246,760 -

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,393
UNLEADED 95 BIO 1.033,208 1.032,740
UNLEADED 100 BIO 1.097,076 1.097,432
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,991 781,024
HEATING GASOIL 704,231 703,163
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,300 760,447
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 375,944 372,293
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 436,244 432,593
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,300 543,142
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,223 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,450 318,372
Fuel Oil No 380 1%S 313,673 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,920 -
KERO SPECIAL 314,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,940 248,190
ΒΕΑ 30/45 - 264,300
ΒΕΑ 35/40 260,060 -
ΒΕΘ 50/70 247,340 -