ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 16th, 2020:

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.065,295
UNLEADED 95 BIO 1.010,956 1.010,468
UNLEADED 100 BIO 1.077,326 1.077,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,231 761,214
HEATING GASOIL 686,952 685,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 804,778 807,025
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 430,700 426,886
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,000 487,186
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,797 532,718
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 486,556 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,832 295,703
Fuel Oil No 380 1%S 290,913 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 289,390 -
KERO SPECIAL 294,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,690 207,120
ΒΕΑ 30/45 - 223,990
ΒΕΑ 35/40 219,560 -
ΒΕΘ 50/70 206,240 -