ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2020:

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.071,671
UNLEADED 95 BIO 1.017,333 1.016,824
UNLEADED 100 BIO 1.084,038 1.084,404
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,207 768,180
HEATING GASOIL 694,253 693,125
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,998 814,235
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 438,358 434,513
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,658 494,813
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,978 536,989
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 495,078 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 298,754 297,605
Fuel Oil No 380 1%S 292,174 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 296,430 -
KERO SPECIAL 301,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 203,910 208,350
ΒΕΑ 30/45 - 225,290
ΒΕΑ 35/40 220,840 -
ΒΕΘ 50/70 207,470 -

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.065,528
UNLEADED 95 BIO 1.011,200 1.010,701
UNLEADED 100 BIO 1.077,672 1.078,027
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,176 762,138
HEATING GASOIL 688,131 687,003
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 806,262 808,489
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 432,175 428,340
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,475 488,640
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,333 534,273
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,010 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 295,967 294,828
Fuel Oil No 380 1%S 289,815 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 290,940 -
KERO SPECIAL 296,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,550 205,980
ΒΕΑ 30/45 - 222,880
ΒΕΑ 35/40 218,450 -
ΒΕΘ 50/70 205,110 -

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.065,295
UNLEADED 95 BIO 1.010,956 1.010,468
UNLEADED 100 BIO 1.077,326 1.077,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,231 761,214
HEATING GASOIL 686,952 685,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 804,778 807,025
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 430,700 426,886
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,000 487,186
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,797 532,718
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 486,556 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,832 295,703
Fuel Oil No 380 1%S 290,913 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 289,390 -
KERO SPECIAL 294,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,690 207,120
ΒΕΑ 30/45 - 223,990
ΒΕΑ 35/40 219,560 -
ΒΕΘ 50/70 206,240 -

Σάββατο 13 έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Σάββατο 13 έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.066,475
UNLEADED 95 BIO 1.012,157 1.011,648
UNLEADED 100 BIO 1.078,485 1.078,840
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,756 762,718
HEATING GASOIL 687,908 686,779
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 804,696 806,923
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 430,466 426,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 490,766 486,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,804 533,683
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 486,006 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 299,293 298,154
Fuel Oil No 380 1%S 293,506 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 289,640 -
KERO SPECIAL 294,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,840 209,260
ΒΕΑ 30/45 - 226,110
ΒΕΑ 35/40 221,690 -
ΒΕΘ 50/70 208,390 -

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.069,342
UNLEADED 95 BIO 1.014,983 1.014,505
UNLEADED 100 BIO 1.081,373 1.081,770
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766,186 765,189
HEATING GASOIL 689,637 688,538
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 808,407 810,665
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 433,955 430,161
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,255 490,461
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,012 538,941
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,068 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 302,334 301,215
Fuel Oil No 380 1%S 296,648 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 291,010 -
KERO SPECIAL 296,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,460 211,910
ΒΕΑ 30/45 - 228,770
ΒΕΑ 35/40 224,320 -
ΒΕΘ 50/70 211,010 -

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,098
UNLEADED 95 BIO 1.017,760 1.017,272
UNLEADED 100 BIO 1.084,211 1.084,587
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,410 768,393
HEATING GASOIL 692,596 691,488
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 816,066 818,303
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 441,531 437,717
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,831 498,017
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,310 547,240
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,451 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,628 304,500
Fuel Oil No 380 1%S 299,923 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 292,370 -
KERO SPECIAL 297,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,490 214,930
ΒΕΑ 30/45 - 231,800
ΒΕΑ 35/40 227,360 -
ΒΕΘ 50/70 214,040 -

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,166
UNLEADED 95 BIO 1.012,807 1.012,329
UNLEADED 100 BIO 1.079,370 1.079,756
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,542 762,525
HEATING GASOIL 686,280 685,162
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,740 817,987
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,901 437,077
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,201 497,377
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,100 549,091
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 495,220 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 303,239 302,110
Fuel Oil No 380 1%S 298,032 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 282,660 -
KERO SPECIAL 288,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,450 211,910
ΒΕΑ 30/45 - 228,820
ΒΕΑ 35/40 224,370 -
ΒΕΘ 50/70 211,010 -

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.062,610
UNLEADED 95 BIO 1.008,240 1.007,773
UNLEADED 100 BIO 1.074,885 1.075,271
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,281 758,264
HEATING GASOIL 681,765 680,657
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,568 817,836
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,605 436,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,905 497,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,772 549,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,692 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 299,781 298,652
Fuel Oil No 380 1%S 294,747 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 274,970 -
KERO SPECIAL 280,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 203,450 207,920
ΒΕΑ 30/45 - 224,870
ΒΕΑ 35/40 220,400 -
ΒΕΘ 50/70 207,020 -

Σάββατο 6 έως Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Σάββατο 6 έως Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.056,752
UNLEADED 95 BIO 1.002,382 1.001,895
UNLEADED 100 BIO 1.069,097 1.069,494
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,312 755,273
HEATING GASOIL 678,470 677,341
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 812,598 814,866
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 437,574 433,741
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,874 494,041
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,259 547,362
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,529 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,811 295,672
Fuel Oil No 380 1%S 291,869 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 268,440 -
KERO SPECIAL 273,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 199,770 204,240
ΒΕΑ 30/45 - 221,230
ΒΕΑ 35/40 216,760 -
ΒΕΘ 50/70 203,340 -