ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 26th, 2020:

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.041,141
UNLEADED 95 BIO 986,660 986,162
UNLEADED 100 BIO 1.054,859 1.055,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,035 739,988
HEATING GASOIL (ΧΠ) 525,527 524,379
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 782,841 785,179
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 405,265 401,329
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,565 461,629
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,421 536,185
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 454,093 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 277,529 276,370
Fuel Oil No 380 1%S 273,288 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 251,490 -
KERO SPECIAL 257,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 175,580 180,170
ΒΕΑ 30/45 - 197,620
ΒΕΑ 35/40 193,030 -
ΒΕΘ 50/70 179,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.