ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2020:

Σάββατο 16 έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Σάββατο 16 έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 999,687
UNLEADED 95 BIO 945,176 944,678
UNLEADED 100 BIO 1.013,498 1.013,925
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 711,939 710,872
HEATING GASOIL (ΧΠ) 491,966 490,818
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 734,563 736,933
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 354,242 350,285
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,542 410,585
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 482,254 507,282
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,618 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,976 249,806
Fuel Oil No 380 1%S 248,006 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 190,130 -
KERO SPECIAL 195,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 150,490 155,130
ΒΕΑ 30/45 - 172,760
ΒΕΑ 35/40 168,120 -
ΒΕΘ 50/70 154,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 997,460
UNLEADED 95 BIO 942,969 942,461
UNLEADED 100 BIO 1.011,231 1.011,627
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 707,780 706,702
HEATING GASOIL (ΧΠ) 486,729 485,560
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 742,699 745,049
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 364,340 360,354
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,640 420,654
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 476,741 501,739
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 411,613 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,124 244,944
Fuel Oil No 380 1%S 243,287 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 183,350 -
KERO SPECIAL 188,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,630 147,270
ΒΕΑ 30/45 - 164,890
ΒΕΑ 35/40 160,250 -
ΒΕΘ 50/70 146,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.000,054
UNLEADED 95 BIO 945,563 945,065
UNLEADED 100 BIO 1.013,784 1.014,179
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 706,010 704,943
HEATING GASOIL (ΧΠ) 484,074 482,915
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 755,269 757,619
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,037 375,060
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 439,337 435,360
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,382 499,350
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 430,580 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 243,164 241,984
Fuel Oil No 380 1%S 240,337 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 180,590 -
KERO SPECIAL 186,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,040 143,680
ΒΕΑ 30/45 - 161,280
ΒΕΑ 35/40 156,640 -
ΒΕΘ 50/70 142,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.001,590
UNLEADED 95 BIO 947,069 946,580
UNLEADED 100 BIO 1.015,451 1.015,868
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 705,289 704,220
HEATING GASOIL (ΧΠ) 483,850 482,692
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 757,222 759,581
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 381,660 377,694
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,960 437,994
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 471,646 496,685
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 434,536 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 241,436 240,256
Fuel Oil No 380 1%S 238,456 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 177,840 -
KERO SPECIAL 183,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,020 141,670
ΒΕΑ 30/45 - 159,300
ΒΕΑ 35/40 154,650 -
ΒΕΘ 50/70 140,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.002,789
UNLEADED 95 BIO 948,268 947,770
UNLEADED 100 BIO 1.016,743 1.017,150
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 706,254 705,186
HEATING GASOIL (ΧΠ) 485,254 484,085
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,026 760,385
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,636 378,660
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,936 438,960
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 471,249 496,299
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 435,858 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 242,229 241,049
Fuel Oil No 380 1%S 239,168 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 172,250 -
KERO SPECIAL 177,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,000 142,650
ΒΕΑ 30/45 - 160,310
ΒΕΑ 35/40 155,660 -
ΒΕΘ 50/70 141,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Σάββατο 9 έως Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Σάββατο 9 έως Δευτέρα 11 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 995,305
UNLEADED 95 BIO 940,794 940,295
UNLEADED 100 BIO 1.009,126 1.009,553
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 699,014 697,946
HEATING GASOIL (ΧΠ) 479,071 477,921
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 743,950 746,320
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 367,300 363,333
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,600 423,633
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 466,002 491,061
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 418,000 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 238,222 237,042
Fuel Oil No 380 1%S 235,476 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 153,640 -
KERO SPECIAL 159,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,930 138,580
ΒΕΑ 30/45 - 156,230
ΒΕΑ 35/40 151,580 -
ΒΕΘ 50/70 137,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 994,755
UNLEADED 95 BIO 940,244 939,756
UNLEADED 100 BIO 1.008,424 1.008,851
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 698,525 697,467
HEATING GASOIL (ΧΠ) 478,614 477,464
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 743,228 745,608
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 366,598 362,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 426,898 422,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,209 490,217
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 417,318 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 237,755 236,585
Fuel Oil No 380 1%S 235,028 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 153,290 -
KERO SPECIAL 158,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,620 138,260
ΒΕΑ 30/45 - 155,870
ΒΕΑ 35/40 151,230 -
ΒΕΘ 50/70 137,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 984,911
UNLEADED 95 BIO 930,420 929,911
UNLEADED 100 BIO 998,336 998,742
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 690,674 689,607
HEATING GASOIL (ΧΠ) 474,291 473,132
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 723,315 725,655
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 345,027 341,062
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 405,327 401,362
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 456,788 481,705
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 392,473 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 233,554 232,374
Fuel Oil No 380 1%S 230,900 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 133,310 -
KERO SPECIAL 138,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 126,110 130,740
ΒΕΑ 30/45 - 148,310
ΒΕΑ 35/40 143,680 -
ΒΕΘ 50/70 129,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 979,724
UNLEADED 95 BIO 925,233 924,735
UNLEADED 100 BIO 993,037 993,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,261 688,193
HEATING GASOIL (ΧΠ) 475,237 474,077
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 716,227 718,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 337,492 333,526
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,792 393,826
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,862 477,769
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 384,022 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 230,300 229,120
Fuel Oil No 380 1%S 227,218 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 120,390 -
KERO SPECIAL 125,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 119,480 124,100
ΒΕΑ 30/45 - 141,660
ΒΕΑ 35/40 137,040 -
ΒΕΘ 50/70 123,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.