ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 23rd, 2020:

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 951,065
UNLEADED 95 BIO 896,574 896,066
UNLEADED 100 BIO 964,113 964,509
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 682,874 681,806
HEATING GASOIL (ΧΠ) 459,402 458,232
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 714,325 716,664
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 328,542 324,566
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 388,842 384,866
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,305 525,252
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 360,966 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 221,970 220,801
Fuel Oil No 380 1%S 219,916 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 140,450 -
KERO SPECIAL 146,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 90,200 94,820
ΒΕΑ 30/45 - 112,410
ΒΕΑ 35/40 107,790 -
ΒΕΘ 50/70 93,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)