ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 3rd, 2020:

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 953,831
UNLEADED 95 BIO 899,381 898,873
UNLEADED 100 BIO 966,350 966,747
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 727,439 726,381
HEATING GASOIL (ΧΠ) 519,435 518,277
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 666,780 669,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 281,557 277,621
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,857 337,921
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 448,794 473,508
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 315,130 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 229,435 228,266
Fuel Oil No 380 1%S 221,147 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 193,770 -
KERO SPECIAL 199,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 117,160 121,740
ΒΕΑ 30/45 - 139,160
ΒΕΑ 35/40 134,580 -
ΒΕΘ 50/70 120,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)