ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 2nd, 2020:

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 956,007
UNLEADED 95 BIO 899,055 901,059
UNLEADED 100 BIO 965,923 968,843
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,144 734,923
HEATING GASOIL (ΧΠ) 526,870 528,578
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 669,008 672,882
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 283,794 281,343
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 344,094 341,643
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 451,001 477,820
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 317,368 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 233,340 234,978
Fuel Oil No 380 1%S 224,564 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 203,300 -
KERO SPECIAL 208,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 118,390 122,970
ΒΕΑ 30/45 - 140,370
ΒΕΑ 35/40 135,790 -
ΒΕΘ 50/70 122,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)