ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 31st, 2020:

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 965,242
UNLEADED 95 BIO 910,771 910,294
UNLEADED 100 BIO 977,914 978,330
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,752 745,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 539,399 538,260
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 685,890 688,229
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 301,673 297,758
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 361,973 358,058
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,897 485,640
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,250 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,501 245,351
Fuel Oil No 380 1%S 237,632 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 224,840 -
KERO SPECIAL 230,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 129,710 134,300
ΒΕΑ 30/45 - 151,730
ΒΕΑ 35/40 147,140 -
ΒΕΘ 50/70 133,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)