ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2020:

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,140
UNLEADED 95 BIO 1.178,629 1.178,120
UNLEADED 100 BIO 1.250,123 1.250,541
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,967 927,899
HEATING GASOIL (ΧΠ) 722,297 721,137
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.023,493 1.025,842
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 660,633 656,646
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,933 716,946
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,001 674,060
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 738,914 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,634 458,464
Fuel Oil No 380 1%S 450,622 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 505,320 -
KERO SPECIAL 510,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,470 286,130
ΒΕΑ 30/45 - 303,790
ΒΕΑ 35/40 299,140 -
ΒΕΘ 50/70 285,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,316
UNLEADED 95 BIO 1.174,805 1.174,307
UNLEADED 100 BIO 1.246,178 1.246,595
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,543 926,476
HEATING GASOIL (ΧΠ) 719,703 718,554
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.018,581 1.020,950
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 655,457 651,491
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,757 711,791
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,950 670,978
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,218 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,237 458,067
Fuel Oil No 380 1%S 450,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,720 -
KERO SPECIAL 509,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,980 284,630
ΒΕΑ 30/45 - 302,270
ΒΕΑ 35/40 297,620 -
ΒΕΘ 50/70 283,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.226,540
UNLEADED 95 BIO 1.172,039 1.171,540
UNLEADED 100 BIO 1.243,270 1.243,687
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,998 924,940
HEATING GASOIL (ΧΠ) 716,957 715,808
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.015,764 1.018,123
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,396 648,429
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,696 708,729
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,831 669,829
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,659 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,277 458,108
Fuel Oil No 380 1%S 450,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 502,180 -
KERO SPECIAL 507,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,980 282,620
ΒΕΑ 30/45 - 300,230
ΒΕΑ 35/40 295,590 -
ΒΕΘ 50/70 281,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,207
UNLEADED 95 BIO 1.170,686 1.170,209
UNLEADED 100 BIO 1.241,754 1.242,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,774 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 715,758 714,628
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.015,672 1.018,052
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,894 648,959
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,194 709,259
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,681 665,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,317 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,905 459,755
Fuel Oil No 380 1%S 452,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,220 -
KERO SPECIAL 508,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,570 282,210
ΒΕΑ 30/45 - 299,790
ΒΕΑ 35/40 295,150 -
ΒΕΘ 50/70 281,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,519
UNLEADED 95 BIO 1.166,038 1.165,540
UNLEADED 100 BIO 1.236,954 1.237,351
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,061 920,984
HEATING GASOIL (ΧΠ) 712,117 710,947
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.011,543 1.013,883
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 648,979 645,012
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,279 705,312
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,038 659,934
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,839 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,362 457,182
Fuel Oil No 380 1%S 450,399 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 500,690 -
KERO SPECIAL 506,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,890 277,500
ΒΕΑ 30/45 - 295,050
ΒΕΑ 35/40 290,430 -
ΒΕΘ 50/70 276,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.216,390
UNLEADED 95 BIO 1.161,940 1.161,411
UNLEADED 100 BIO 1.232,631 1.233,008
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,773 915,685
HEATING GASOIL (ΧΠ) 706,960 705,780
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,143 1.002,451
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 636,500 632,514
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,800 692,814
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,133 655,936
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,214 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,633 452,453
Fuel Oil No 380 1%S 445,802 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 496,400 -
KERO SPECIAL 501,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,940 270,530
ΒΕΑ 30/45 - 288,030
ΒΕΑ 35/40 283,440 -
ΒΕΘ 50/70 269,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.213,308
UNLEADED 95 BIO 1.158,838 1.158,350
UNLEADED 100 BIO 1.229,336 1.229,743
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,261 913,214
HEATING GASOIL (ΧΠ) 704,805 703,655
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,651 990,990
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 623,534 619,607
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,834 679,907
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,923 654,706
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,319 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,056 450,898
Fuel Oil No 380 1%S 444,307 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,280 -
KERO SPECIAL 500,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,400 266,000
ΒΕΑ 30/45 - 283,460
ΒΕΑ 35/40 278,860 -
ΒΕΘ 50/70 265,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,644
UNLEADED 95 BIO 1.156,174 1.155,685
UNLEADED 100 BIO 1.226,519 1.226,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,920 911,861
HEATING GASOIL (ΧΠ) 704,001 702,862
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 977,789 980,119
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 611,014 607,089
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,314 667,389
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,705 655,439
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,464 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,429 449,270
Fuel Oil No 380 1%S 442,619 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,370 -
KERO SPECIAL 500,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,720 262,310
ΒΕΑ 30/45 - 279,740
ΒΕΑ 35/40 275,150 -
ΒΕΘ 50/70 261,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,139
UNLEADED 95 BIO 1.157,658 1.157,191
UNLEADED 100 BIO 1.227,831 1.228,269
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,764 912,736
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,242 704,112
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 971,209 973,558
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,081 599,186
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,381 659,486
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,634 658,317
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,816 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,219 451,080
Fuel Oil No 380 1%S 444,449 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 497,410 -
KERO SPECIAL 502,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,400 263,980
ΒΕΑ 30/45 - 281,360
ΒΕΑ 35/40 276,780 -
ΒΕΘ 50/70 263,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)