ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 3rd, 2020:

Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,130
UNLEADED 95 BIO 1.197,922 1.197,423
UNLEADED 100 BIO 1.267,444 1.267,819
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,381 993,344
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,683 788,544
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,143 993,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 606,082 602,217
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,382 662,517
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,058 796,252
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,960 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 533,691 532,542
Fuel Oil No 380 1%S 524,162 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,990 -
KERO SPECIAL 590,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,820 263,670
ΒΕΑ 30/45 - 280,730
ΒΕΑ 35/40 272,880 -
ΒΕΘ 50/70 259,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)