ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 31st, 2019:

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,814
UNLEADED 95 BIO 1.173,594 1.173,097
UNLEADED 100 BIO 1.243,188 1.243,564
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,218 996,161
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,704 791,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,501 977,769
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 588,304 584,409
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,604 644,709
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,356 795,683
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,535 530,375
Fuel Oil No 380 1%S 521,589 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,330 -
KERO SPECIAL 593,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,720 260,620
ΒΕΑ 30/45 - 277,780
ΒΕΑ 35/40 269,890 -
ΒΕΘ 50/70 256,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)