ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 30th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,641
UNLEADED 95 BIO 1.173,432 1.172,903
UNLEADED 100 BIO 1.243,147 1.243,503
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,669 995,601
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,398 791,229
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,988 966,246
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,599 572,684
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,899 632,984
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 761,196 785,554
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 532,572 531,392
Fuel Oil No 380 1%S 522,758 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,080 -
KERO SPECIAL 593,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,750 261,660
ΒΕΑ 30/45 - 278,860
ΒΕΑ 35/40 270,950 -
ΒΕΘ 50/70 257,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)