ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,246
UNLEADED 95 BIO 1.153,997 1.153,520
UNLEADED 100 BIO 1.223,377 1.223,784
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,207 972,180
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,590 767,472
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,275 935,574
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,147 549,283
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,447 609,583
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,643 704,031
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 596,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 492,238 491,089
Fuel Oil No 380 1%S 481,194 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,340 -
KERO SPECIAL 569,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,560 240,470
ΒΕΑ 30/45 - 257,650
ΒΕΑ 35/40 249,740 -
ΒΕΘ 50/70 236,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,409
UNLEADED 95 BIO 1.154,170 1.153,671
UNLEADED 100 BIO 1.223,703 1.224,088
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,044 971,997
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,879 766,729
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,051 944,330
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 564,344 560,448
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,644 620,748
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,457 695,875
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,938 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,963 490,804
Fuel Oil No 380 1%S 480,979 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,530 -
KERO SPECIAL 569,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,180 240,100
ΒΕΑ 30/45 - 257,320
ΒΕΑ 35/40 249,400 -
ΒΕΘ 50/70 235,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,030
UNLEADED 95 BIO 1.154,801 1.154,282
UNLEADED 100 BIO 1.224,394 1.224,760
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,112 973,044
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,407 767,248
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,187 952,466
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 574,626 570,710
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,926 631,010
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,632 689,050
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,502 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,312 490,144
Fuel Oil No 380 1%S 480,207 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,490 -
KERO SPECIAL 570,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,440 239,370
ΒΕΑ 30/45 - 256,600
ΒΕΑ 35/40 248,670 -
ΒΕΘ 50/70 235,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.200,556
UNLEADED 95 BIO 1.156,316 1.155,818
UNLEADED 100 BIO 1.225,909 1.226,295
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,108 974,061
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,221 768,082
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,127 958,426
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,582 577,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,882 637,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,462 687,892
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,492 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 490,754 489,594
Fuel Oil No 380 1%S 479,485 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,650 -
KERO SPECIAL 572,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,590 237,510
ΒΕΑ 30/45 - 254,740
ΒΕΑ 35/40 246,810 -
ΒΕΘ 50/70 233,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,488
UNLEADED 95 BIO 1.155,258 1.154,750
UNLEADED 100 BIO 1.224,831 1.225,207
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,820 971,773
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,015 765,865
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,161 960,439
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,382 579,477
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,682 639,777
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,103 691,511
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,824 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,444 484,285
Fuel Oil No 380 1%S 473,912 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,000 -
KERO SPECIAL 569,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,930 230,860
ΒΕΑ 30/45 - 248,080
ΒΕΑ 35/40 240,150 -
ΒΕΘ 50/70 226,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,721
UNLEADED 95 BIO 1.152,471 1.151,973
UNLEADED 100 BIO 1.222,014 1.222,400
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,749 968,702
HEATING GASOIL (ΧΠ) 764,258 763,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 952,791 955,079
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,742 572,846
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,042 633,146
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,603 695,041
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,651 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,001 479,841
Fuel Oil No 380 1%S 469,345 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,460 -
KERO SPECIAL 564,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,230 225,160
ΒΕΑ 30/45 - 242,390
ΒΕΑ 35/40 234,450 -
ΒΕΘ 50/70 220,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2019

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,244
UNLEADED 95 BIO 1.152,004 1.151,496
UNLEADED 100 BIO 1.221,647 1.222,024
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,152 967,085
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,231 762,061
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,473 952,751
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,008 569,093
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,308 629,393
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,199 702,648
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,091 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,484 475,316
Fuel Oil No 380 1%S 464,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 556,340 -
KERO SPECIAL 561,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,730 219,670
ΒΕΑ 30/45 - 236,930
ΒΕΑ 35/40 228,990 -
ΒΕΘ 50/70 215,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2019

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,335
UNLEADED 95 BIO 1.152,085 1.151,587
UNLEADED 100 BIO 1.221,882 1.222,269
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,756 966,708
HEATING GASOIL (ΧΠ) 762,529 761,380
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,239 952,537
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,042 568,137
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,342 628,437
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,081 707,611
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 469,589
Fuel Oil No 380 1%S 458,301 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,080 -
KERO SPECIAL 558,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 206,190 214,150
ΒΕΑ 30/45 - 231,450
ΒΕΑ 35/40 223,490 -
ΒΕΘ 50/70 209,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,142
UNLEADED 95 BIO 1.157,882 1.157,373
UNLEADED 100 BIO 1.227,862 1.228,248
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,939 969,892
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,376 764,228
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 954,907 957,215
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,446 572,531
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,746 632,831
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,620 714,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,535 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,383 466,223
Fuel Oil No 380 1%S 454,263 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,100 -
KERO SPECIAL 559,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,660 212,640
ΒΕΑ 30/45 - 229,970
ΒΕΑ 35/40 221,980 -
ΒΕΘ 50/70 208,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)