ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2019:

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,814
UNLEADED 95 BIO 1.173,594 1.173,097
UNLEADED 100 BIO 1.243,188 1.243,564
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,218 996,161
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,704 791,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,501 977,769
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 588,304 584,409
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,604 644,709
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,356 795,683
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,535 530,375
Fuel Oil No 380 1%S 521,589 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,330 -
KERO SPECIAL 593,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,720 260,620
ΒΕΑ 30/45 - 277,780
ΒΕΑ 35/40 269,890 -
ΒΕΘ 50/70 256,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,641
UNLEADED 95 BIO 1.173,432 1.172,903
UNLEADED 100 BIO 1.243,147 1.243,503
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,669 995,601
HEATING GASOIL (ΧΠ) 792,398 791,229
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,988 966,246
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,599 572,684
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,899 632,984
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 761,196 785,554
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 532,572 531,392
Fuel Oil No 380 1%S 522,758 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,080 -
KERO SPECIAL 593,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,750 261,660
ΒΕΑ 30/45 - 278,860
ΒΕΑ 35/40 270,950 -
ΒΕΘ 50/70 257,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη έως Παρασκευή, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2019

Τετάρτη έως Παρασκευή, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.215,545
UNLEADED 95 BIO 1.171,337 1.170,809
UNLEADED 100 BIO 1.241,083 1.241,439
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,798 993,730
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,046 789,866
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,218 955,486
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 566,561 562,635
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,861 622,935
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 745,362 769,739
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 532,258 531,078
Fuel Oil No 380 1%S 522,575 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,750 -
KERO SPECIAL 592,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,070 261,980
ΒΕΑ 30/45 - 279,200
ΒΕΑ 35/40 271,280 -
ΒΕΘ 50/70 257,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,851
UNLEADED 95 BIO 1.168,622 1.168,113
UNLEADED 100 BIO 1.238,276 1.238,652
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,028 991,970
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,754 788,595
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,879 947,158
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 559,798 555,893
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,098 616,193
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,978 750,356
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,625 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 530,091 528,931
Fuel Oil No 380 1%S 520,338 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,070 -
KERO SPECIAL 590,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,980 261,890
ΒΕΑ 30/45 - 279,090
ΒΕΑ 35/40 271,180 -
ΒΕΘ 50/70 257,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,807
UNLEADED 95 BIO 1.166,557 1.166,069
UNLEADED 100 BIO 1.236,069 1.236,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 991,828 990,790
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,554 787,415
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 938,289 940,577
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,939 550,065
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,239 610,365
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,211 738,579
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,243 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 525,026 523,887
Fuel Oil No 380 1%S 514,907 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,030 -
KERO SPECIAL 589,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,440 259,350
ΒΕΑ 30/45 - 276,520
ΒΕΑ 35/40 268,610 -
ΒΕΘ 50/70 255,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019

Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,363
UNLEADED 95 BIO 1.165,144 1.164,635
UNLEADED 100 BIO 1.234,554 1.234,940
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,632 988,584
HEATING GASOIL (ΧΠ) 786,338 785,198
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,244 935,522
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 549,414 545,529
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 609,714 605,829
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,546 729,863
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,753 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,557 514,399
Fuel Oil No 380 1%S 504,757 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 581,200 -
KERO SPECIAL 586,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,760 253,650
ΒΕΑ 30/45 - 270,800
ΒΕΑ 35/40 262,910 -
ΒΕΘ 50/70 249,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019

Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.205,651
UNLEADED 95 BIO 1.161,441 1.160,943
UNLEADED 100 BIO 1.230,730 1.231,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,035 983,977
HEATING GASOIL (ΧΠ) 781,456 780,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 928,190 930,458
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544,858 540,973
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,158 601,273
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,013 721,290
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,194 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 505,226 504,066
Fuel Oil No 380 1%S 493,967 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,910 -
KERO SPECIAL 581,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,590 247,470
ΒΕΑ 30/45 - 264,590
ΒΕΑ 35/40 256,720 -
ΒΕΘ 50/70 243,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,701
UNLEADED 95 BIO 1.158,472 1.157,983
UNLEADED 100 BIO 1.227,689 1.228,085
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,407 979,370
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,360 775,232
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 925,628 927,916
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,539 538,674
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,839 598,974
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,814 717,099
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,344 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 498,004 496,866
Fuel Oil No 380 1%S 486,624 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 571,490 -
KERO SPECIAL 576,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,290 243,180
ΒΕΑ 30/45 - 260,300
ΒΕΑ 35/40 252,410 -
ΒΕΘ 50/70 238,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019

Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,295
UNLEADED 95 BIO 1.155,065 1.154,557
UNLEADED 100 BIO 1.224,364 1.224,740
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,027 973,990
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,889 769,730
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 928,262 930,529
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 546,200 542,305
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,500 602,605
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,206 712,523
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 586,069 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,699 490,539
Fuel Oil No 380 1%S 480,339 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,790 -
KERO SPECIAL 571,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,360 239,250
ΒΕΑ 30/45 - 256,400
ΒΕΑ 35/40 248,510 -
ΒΕΘ 50/70 234,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)