ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 5th, 2019:

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.204,125
UNLEADED 95 BIO 1.159,916 1.159,407
UNLEADED 100 BIO 1.229,245 1.229,622
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,349 966,291
HEATING GASOIL (ΧΠ) 753,905 752,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,744 945,011
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 569,612 565,716
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,912 626,016
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,184 664,479
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,339 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,735 452,575
Fuel Oil No 380 1%S 440,595 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,170 -
KERO SPECIAL 575,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,180 238,050
ΒΕΑ 30/45 - 255,190
ΒΕΑ 35/40 256,330 -
ΒΕΘ 50/70 242,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)