ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2019:

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.204,125
UNLEADED 95 BIO 1.159,916 1.159,407
UNLEADED 100 BIO 1.229,245 1.229,622
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,349 966,291
HEATING GASOIL (ΧΠ) 753,905 752,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,744 945,011
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 569,612 565,716
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,912 626,016
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,184 664,479
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,339 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,735 452,575
Fuel Oil No 380 1%S 440,595 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,170 -
KERO SPECIAL 575,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,180 238,050
ΒΕΑ 30/45 - 255,190
ΒΕΑ 35/40 256,330 -
ΒΕΘ 50/70 242,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα , 2 έως 4 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,314
UNLEADED 95 BIO 1.158,075 1.157,588
UNLEADED 100 BIO 1.227,465 1.227,862
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,420 966,393
HEATING GASOIL (ΧΠ) 754,058 752,928
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 941,503 943,801
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,629 563,764
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,929 624,064
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,099 668,466
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,891 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,619 453,470
Fuel Oil No 380 1%S 441,541 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,260 -
KERO SPECIAL 575,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,010 238,890
ΒΕΑ 30/45 - 256,060
ΒΕΑ 35/40 257,180 -
ΒΕΘ 50/70 243,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,427
UNLEADED 95 BIO 1.158,156 1.157,689
UNLEADED 100 BIO 1.227,628 1.228,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,536 968,519
HEATING GASOIL (ΧΠ) 757,007 755,898
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 940,486 942,804
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 566,388 562,524
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,688 622,824
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,709 669,117
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,172 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,731 453,592
Fuel Oil No 380 1%S 441,316 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 573,690 -
KERO SPECIAL 579,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,830 237,700
ΒΕΑ 30/45 - 254,890
ΒΕΑ 35/40 256,010 -
ΒΕΘ 50/70 242,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)