ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,390
UNLEADED 95 BIO 1.166,109 1.165,632
UNLEADED 100 BIO 1.236,242 1.236,659
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,793 970,746
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,872 765,743
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,158 961,487
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 582,487 578,582
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,787 638,882
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,393 706,004
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,135 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,871 460,721
Fuel Oil No 380 1%S 448,029 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,350 -
KERO SPECIAL 581,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,230 212,090
ΒΕΑ 30/45 - 229,430
ΒΕΑ 35/40 230,570 -
ΒΕΘ 50/70 216,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,234
UNLEADED 95 BIO 1.163,944 1.163,465
UNLEADED 100 BIO 1.234,045 1.234,452
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,573 969,546
HEATING GASOIL (ΧΠ) 764,756 763,638
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,168 958,496
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,077 576,172
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,377 636,472
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,335 698,946
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,885 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,212 459,064
Fuel Oil No 380 1%S 446,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,340 -
KERO SPECIAL 580,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,560 213,430
ΒΕΑ 30/45 - 230,760
ΒΕΑ 35/40 231,890 -
ΒΕΘ 50/70 218,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,641
UNLEADED 95 BIO 1.164,371 1.163,872
UNLEADED 100 BIO 1.234,411 1.234,808
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,956 967,898
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,950 760,800
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 952,537 954,855
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 577,514 573,609
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,814 633,909
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,218 687,789
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,468 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,986 459,826
Fuel Oil No 380 1%S 447,622 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 574,180 -
KERO SPECIAL 579,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 219,460 218,320
ΒΕΑ 30/45 - 235,640
ΒΕΑ 35/40 236,780 -
ΒΕΘ 50/70 223,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,722
UNLEADED 95 BIO 1.164,462 1.163,974
UNLEADED 100 BIO 1.234,401 1.234,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,433 968,386
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,512 760,363
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,005 952,313
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,395 572,500
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,695 632,800
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,760 675,301
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,177 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,596 460,447
Fuel Oil No 380 1%S 448,344 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,460 -
KERO SPECIAL 580,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,800 221,660
ΒΕΑ 30/45 - 238,960
ΒΕΑ 35/40 240,090 -
ΒΕΘ 50/70 226,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,634
UNLEADED 95 BIO 1.166,364 1.165,886
UNLEADED 100 BIO 1.236,221 1.236,638
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,461 969,433
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,960 760,831
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,601 947,920
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,008 569,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,308 629,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,227 663,727
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,996 459,857
Fuel Oil No 380 1%S 447,643 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,690 -
KERO SPECIAL 582,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,630 223,500
ΒΕΑ 30/45 - 240,760
ΒΕΑ 35/40 241,900 -
ΒΕΘ 50/70 228,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.213,715
UNLEADED 95 BIO 1.169,456 1.168,967
UNLEADED 100 BIO 1.239,262 1.239,659
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,224 970,196
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,817 760,688
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 943,964 946,272
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,277 568,392
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,577 628,692
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,285 655,744
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,892 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,101 458,952
Fuel Oil No 380 1%S 446,677 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,560 -
KERO SPECIAL 583,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,490 225,370
ΒΕΑ 30/45 - 242,600
ΒΕΑ 35/40 243,730 -
ΒΕΘ 50/70 230,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.215,007
UNLEADED 95 BIO 1.170,747 1.170,269
UNLEADED 100 BIO 1.240,392 1.240,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,807 972,780
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,322 762,194
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,951 947,259
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,832 569,968
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,132 630,268
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,244 652,642
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,644 458,504
Fuel Oil No 380 1%S 445,995 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,800 -
KERO SPECIAL 585,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,480 228,360
ΒΕΑ 30/45 - 245,550
ΒΕΑ 35/40 246,670 -
ΒΕΘ 50/70 233,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2019

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,891
UNLEADED 95 BIO 1.168,672 1.168,164
UNLEADED 100 BIO 1.238,195 1.238,571
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,156 972,098
HEATING GASOIL (ΧΠ) 760,953 759,804
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,330 946,598
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,958 569,063
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,258 629,363
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,403 653,730
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,224 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,223 456,063
Fuel Oil No 380 1%S 443,605 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,310 -
KERO SPECIAL 582,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,580 232,440
ΒΕΑ 30/45 - 249,610
ΒΕΑ 35/40 250,740 -
ΒΕΘ 50/70 237,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,349
UNLEADED 95 BIO 1.163,130 1.162,621
UNLEADED 100 BIO 1.232,489 1.232,866
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,813 967,766
HEATING GASOIL (ΧΠ) 755,725 754,566
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,814 945,082
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,477 566,592
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,777 626,892
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,631 658,927
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,820 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,527 453,359
Fuel Oil No 380 1%S 441,246 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 572,090 -
KERO SPECIAL 577,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,360 236,220
ΒΕΑ 30/45 - 253,360
ΒΕΑ 35/40 254,500 -
ΒΕΘ 50/70 240,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)