ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2019:

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,722
UNLEADED 95 BIO 1.164,462 1.163,974
UNLEADED 100 BIO 1.234,401 1.234,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,433 968,386
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,512 760,363
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,005 952,313
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 576,395 572,500
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,695 632,800
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,760 675,301
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,177 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,596 460,447
Fuel Oil No 380 1%S 448,344 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,460 -
KERO SPECIAL 580,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,800 221,660
ΒΕΑ 30/45 - 238,960
ΒΕΑ 35/40 240,090 -
ΒΕΘ 50/70 226,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,634
UNLEADED 95 BIO 1.166,364 1.165,886
UNLEADED 100 BIO 1.236,221 1.236,638
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,461 969,433
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,960 760,831
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,601 947,920
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,008 569,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,308 629,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,227 663,727
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,996 459,857
Fuel Oil No 380 1%S 447,643 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,690 -
KERO SPECIAL 582,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,630 223,500
ΒΕΑ 30/45 - 240,760
ΒΕΑ 35/40 241,900 -
ΒΕΘ 50/70 228,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.213,715
UNLEADED 95 BIO 1.169,456 1.168,967
UNLEADED 100 BIO 1.239,262 1.239,659
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,224 970,196
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,817 760,688
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 943,964 946,272
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,277 568,392
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,577 628,692
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,285 655,744
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,892 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,101 458,952
Fuel Oil No 380 1%S 446,677 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,560 -
KERO SPECIAL 583,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,490 225,370
ΒΕΑ 30/45 - 242,600
ΒΕΑ 35/40 243,730 -
ΒΕΘ 50/70 230,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.215,007
UNLEADED 95 BIO 1.170,747 1.170,269
UNLEADED 100 BIO 1.240,392 1.240,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,807 972,780
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,322 762,194
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,951 947,259
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,832 569,968
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,132 630,268
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,244 652,642
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,644 458,504
Fuel Oil No 380 1%S 445,995 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,800 -
KERO SPECIAL 585,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,480 228,360
ΒΕΑ 30/45 - 245,550
ΒΕΑ 35/40 246,670 -
ΒΕΘ 50/70 233,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2019

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,891
UNLEADED 95 BIO 1.168,672 1.168,164
UNLEADED 100 BIO 1.238,195 1.238,571
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,156 972,098
HEATING GASOIL (ΧΠ) 760,953 759,804
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,330 946,598
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 572,958 569,063
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,258 629,363
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,403 653,730
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,224 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,223 456,063
Fuel Oil No 380 1%S 443,605 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,310 -
KERO SPECIAL 582,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,580 232,440
ΒΕΑ 30/45 - 249,610
ΒΕΑ 35/40 250,740 -
ΒΕΘ 50/70 237,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,349
UNLEADED 95 BIO 1.163,130 1.162,621
UNLEADED 100 BIO 1.232,489 1.232,866
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,813 967,766
HEATING GASOIL (ΧΠ) 755,725 754,566
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,814 945,082
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,477 566,592
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,777 626,892
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,631 658,927
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,820 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,527 453,359
Fuel Oil No 380 1%S 441,246 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 572,090 -
KERO SPECIAL 577,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,360 236,220
ΒΕΑ 30/45 - 253,360
ΒΕΑ 35/40 254,500 -
ΒΕΘ 50/70 240,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.204,125
UNLEADED 95 BIO 1.159,916 1.159,407
UNLEADED 100 BIO 1.229,245 1.229,622
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,349 966,291
HEATING GASOIL (ΧΠ) 753,905 752,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,744 945,011
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 569,612 565,716
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,912 626,016
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,184 664,479
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,339 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,735 452,575
Fuel Oil No 380 1%S 440,595 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,170 -
KERO SPECIAL 575,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,180 238,050
ΒΕΑ 30/45 - 255,190
ΒΕΑ 35/40 256,330 -
ΒΕΘ 50/70 242,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 4 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα , 2 έως 4 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,314
UNLEADED 95 BIO 1.158,075 1.157,588
UNLEADED 100 BIO 1.227,465 1.227,862
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,420 966,393
HEATING GASOIL (ΧΠ) 754,058 752,928
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 941,503 943,801
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,629 563,764
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,929 624,064
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,099 668,466
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 623,891 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,619 453,470
Fuel Oil No 380 1%S 441,541 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,260 -
KERO SPECIAL 575,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,010 238,890
ΒΕΑ 30/45 - 256,060
ΒΕΑ 35/40 257,180 -
ΒΕΘ 50/70 243,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,427
UNLEADED 95 BIO 1.158,156 1.157,689
UNLEADED 100 BIO 1.227,628 1.228,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,536 968,519
HEATING GASOIL (ΧΠ) 757,007 755,898
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 940,486 942,804
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 566,388 562,524
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,688 622,824
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,709 669,117
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,172 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,731 453,592
Fuel Oil No 380 1%S 441,316 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 573,690 -
KERO SPECIAL 579,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,830 237,700
ΒΕΑ 30/45 - 254,890
ΒΕΑ 35/40 256,010 -
ΒΕΘ 50/70 242,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)