ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 31st, 2019:

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.205,814
UNLEADED 95 BIO 1.161,564 1.161,076
UNLEADED 100 BIO 1.231,136 1.231,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 976,044 975,007
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,211 762,081
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 944,442 946,740
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,660 566,785
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,960 627,085
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,428 670,846
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,095 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,610 456,460
Fuel Oil No 380 1%S 443,757 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,600 -
KERO SPECIAL 586,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,080 237,950
ΒΕΑ 30/45 - 255,160
ΒΕΑ 35/40 256,290 -
ΒΕΘ 50/70 242,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)