ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 14th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,416
UNLEADED 95 BIO 1.155,136 1.154,648
UNLEADED 100 BIO 1.225,137 1.225,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,980 972,943
HEATING GASOIL 891,277 890,139
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 922,891 925,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,217 543,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,517 603,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,150 662,761
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,040 455,890
Fuel Oil No 380 1%S 443,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,460 -
KERO SPECIAL 590,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,680 254,540
ΒΕΑ 30/45 - 271,880
ΒΕΑ 35/40 273,020 -
ΒΕΘ 50/70 259,330 -