ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 7th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 – 7 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,586
UNLEADED 95 BIO 1.165,306 1.164,798
UNLEADED 100 BIO 1.235,865 1.236,252
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,766 966,698
HEATING GASOIL 889,101 887,942
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 878,439 880,757
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 501,971 498,016
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,271 558,316
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,270 624,024
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,016 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,514 454,334
Fuel Oil No 380 1%S 442,019 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,060 -
KERO SPECIAL 590,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,860 274,700
ΒΕΑ 30/45 - 292,160
ΒΕΑ 35/40 293,310 -
ΒΕΘ 50/70 279,530 -