ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 2nd, 2019:

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 (ορθή επανάληψη ως προς τις τιμές της Motor Oil)

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.217,366
UNLEADED 95 BIO 1.172,873 1.172,567
UNLEADED 100 BIO 1.243,666 1.244,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 982,289 980,814
HEATING GASOIL 905,271 903,624
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 875,591 878,601
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,388 493,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,688 553,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,491 640,855
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,992 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,165 449,829
Fuel Oil No 380 1%S 434,279 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 608,800 -
KERO SPECIAL 614,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,030 292,340
ΒΕΑ 30/45 - 309,840
ΒΕΑ 35/40 309,520 -
ΒΕΘ 50/70 295,710 -