ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2019:

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,978
UNLEADED 95 BIO 1.142,708 1.142,230
UNLEADED 100 BIO 1.212,363 1.212,770
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,526 971,499
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,034 759,896
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,359 922,688
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 543,953 540,068
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,253 600,368
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,723 665,263
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,141 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,846 449,697
Fuel Oil No 380 1%S 436,588 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,860 -
KERO SPECIAL 583,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,790 232,660
ΒΕΑ 30/45 - 249,950
ΒΕΑ 35/40 251,080 -
ΒΕΘ 50/70 237,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,883
UNLEADED 95 BIO 1.146,583 1.146,125
UNLEADED 100 BIO 1.216,380 1.216,817
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,729 974,712
HEATING GASOIL (ΧΠ) 763,688 762,590
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 929,430 931,780
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,113 550,238
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,413 610,538
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,218 666,829
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,456 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,419 452,300
Fuel Oil No 380 1%S 439,121 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,970 -
KERO SPECIAL 588,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,870 239,750
ΒΕΑ 30/45 - 257,070
ΒΕΑ 35/40 258,190 -
ΒΕΘ 50/70 244,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,033
UNLEADED 95 BIO 1.147,732 1.147,265
UNLEADED 100 BIO 1.217,539 1.217,966
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,163 973,146
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,177 760,068
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 929,410 931,750
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,154 550,278
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,454 610,578
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,710 666,300
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,440 452,311
Fuel Oil No 380 1%S 439,425 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,400 -
KERO SPECIAL 587,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,460 244,340
ΒΕΑ 30/45 - 261,660
ΒΕΑ 35/40 262,780 -
ΒΕΘ 50/70 249,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.194,951
UNLEADED 95 BIO 1.150,682 1.150,193
UNLEADED 100 BIO 1.220,570 1.220,966
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,814 973,767
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,237 760,088
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 930,427 932,736
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 555,171 551,255
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,471 611,555
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,737 667,307
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,646 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,840 454,680
Fuel Oil No 380 1%S 442,059 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,480 -
KERO SPECIAL 589,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,630 249,500
ΒΕΑ 30/45 - 266,820
ΒΕΑ 35/40 267,960 -
ΒΕΘ 50/70 254,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Οκτωβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,416
UNLEADED 95 BIO 1.155,136 1.154,648
UNLEADED 100 BIO 1.225,137 1.225,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,980 972,943
HEATING GASOIL 891,277 890,139
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 922,891 925,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,217 543,302
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,517 603,602
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,150 662,761
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,040 455,890
Fuel Oil No 380 1%S 443,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,460 -
KERO SPECIAL 590,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,680 254,540
ΒΕΑ 30/45 - 271,880
ΒΕΑ 35/40 273,020 -
ΒΕΘ 50/70 259,330 -

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,877
UNLEADED 95 BIO 1.157,588 1.157,109
UNLEADED 100 BIO 1.227,689 1.228,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,814 970,786
HEATING GASOIL 889,721 888,603
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 907,912 910,250
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,434 527,539
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,734 587,839
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,722 653,374
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,489 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,131 458,992
Fuel Oil No 380 1%S 447,023 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,500 -
KERO SPECIAL 589,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,470 259,340
ΒΕΑ 30/45 - 276,700
ΒΕΑ 35/40 277,830 -
ΒΕΘ 50/70 264,130 -

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.206,414
UNLEADED 95 BIO 1.162,123 1.161,634
UNLEADED 100 BIO 1.232,367 1.232,774
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,457 970,410
HEATING GASOIL 890,433 889,294
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 898,606 900,934
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,088 518,162
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,388 578,462
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,783 644,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,031 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,738 457,588
Fuel Oil No 380 1%S 445,416 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 585,940 -
KERO SPECIAL 591,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,500 265,360
ΒΕΑ 30/45 - 282,740
ΒΕΑ 35/40 283,880 -
ΒΕΘ 50/70 270,160 -

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,715
UNLEADED 95 BIO 1.163,445 1.162,937
UNLEADED 100 BIO 1.233,750 1.234,137
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,993 965,925
HEATING GASOIL 887,118 885,948
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,659 887,957
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,294 505,348
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,594 565,648
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,718 630,380
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 456,541 455,362
Fuel Oil No 380 1%S 443,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,240 -
KERO SPECIAL 587,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,930 271,770
ΒΕΑ 30/45 - 289,170
ΒΕΑ 35/40 290,320 -
ΒΕΘ 50/70 276,590 -

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,051
UNLEADED 95 BIO 1.163,760 1.163,251
UNLEADED 100 BIO 1.234,157 1.234,554
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,372 965,305
HEATING GASOIL 887,128 885,969
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,140 881,470
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,815 498,880
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,115 559,180
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,924 623,627
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,166 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,741 456,571
Fuel Oil No 380 1%S 444,703 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,160 -
KERO SPECIAL 588,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,370 276,220
ΒΕΑ 30/45 - 293,640
ΒΕΑ 35/40 294,790 -
ΒΕΘ 50/70 281,040 -