ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 30th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.218,556
UNLEADED 95 BIO 1.174,245 1.173,768
UNLEADED 100 BIO 1.244,764 1.245,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,197 984,160
HEATING GASOIL 907,855 906,736
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,557 863,905
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 479,730 475,814
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,030 536,114
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,854 644,588
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,076 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,694 449,555
Fuel Oil No 380 1%S 434,412 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,550 -
KERO SPECIAL 619,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,820 312,690
ΒΕΑ 30/45 - 330,100
ΒΕΑ 35/40 331,230 -
ΒΕΘ 50/70 317,480 -