ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 26th, 2019:

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.227,811
UNLEADED 95 BIO 1.183,510 1.183,033
UNLEADED 100 BIO 1.253,948 1.254,365
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,963 989,926
HEATING GASOIL 913,061 911,933
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 854,265 856,603
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,963 467,057
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,263 527,357
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,915 647,557
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,350 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,575 448,425
Fuel Oil No 380 1%S 432,570 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 619,430 -
KERO SPECIAL 624,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,440 314,320
ΒΕΑ 30/45 - 331,680
ΒΕΑ 35/40 332,800 -
ΒΕΘ 50/70 319,100 -