ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 24th, 2019:

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,011
UNLEADED 95 BIO 1.190,731 1.190,263
UNLEADED 100 BIO 1.261,056 1.261,484
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,544 993,517
HEATING GASOIL 916,245 915,136
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,901 855,231
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,118 466,234
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,418 526,534
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,891 642,472
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,543 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 448,538 447,408
Fuel Oil No 380 1%S 431,076 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 624,860 -
KERO SPECIAL 630,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,250 318,130
ΒΕΑ 30/45 - 335,440
ΒΕΑ 35/40 336,560 -
ΒΕΘ 50/70 322,900 -