ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 12th, 2019:

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,847
UNLEADED 95 BIO 1.157,576 1.157,079
UNLEADED 100 BIO 1.227,516 1.227,933
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,529 976,482
HEATING GASOIL 905,617 904,478
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 824,212 826,530
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 441,348 437,443
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,648 497,743
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,751 614,321
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 479,630 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,061 424,903
Fuel Oil No 380 1%S 407,594 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,190 -
KERO SPECIAL 596,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,860 270,730
ΒΕΑ 30/45 - 288,050
ΒΕΑ 35/40 289,180 -
ΒΕΘ 50/70 275,500 -