ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 11th, 2019:

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.200,474
UNLEADED 95 BIO 1.156,204 1.155,716
UNLEADED 100 BIO 1.226,051 1.226,448
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,974 974,935
HEATING GASOIL 904,295 903,167
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 823,948 826,266
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,870 436,974
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,170 497,274
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,011 615,552
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,704 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,865 428,717
Fuel Oil No 380 1%S 411,936 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,580 -
KERO SPECIAL 595,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,290 275,160
ΒΕΑ 30/45 - 292,460
ΒΕΑ 35/40 293,590 -
ΒΕΘ 50/70 279,930 -