ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 10th, 2019:

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,142
UNLEADED 95 BIO 1.151,881 1.151,383
UNLEADED 100 BIO 1.221,709 1.222,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,766 969,719
HEATING GASOIL 899,281 898,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 820,805 823,114
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 437,371 433,466
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,671 493,766
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,340 614,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,504 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,364 429,205
Fuel Oil No 380 1%S 413,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,980 -
KERO SPECIAL 589,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,620 275,480
ΒΕΑ 30/45 - 292,780
ΒΕΑ 35/40 293,920 -
ΒΕΘ 50/70 280,260 -