ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 9th, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,823
UNLEADED 95 BIO 1.146,542 1.146,055
UNLEADED 100 BIO 1.216,441 1.216,848
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,494 962,447
HEATING GASOIL 892,141 891,003
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,008 817,327
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 431,137 427,221
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,437 487,521
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,646 612,257
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 467,385 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,069 422,909
Fuel Oil No 380 1%S 406,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,280 -
KERO SPECIAL 580,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,490 269,350
ΒΕΑ 30/45 - 286,700
ΒΕΑ 35/40 287,840 -
ΒΕΘ 50/70 274,140 -