ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.218,556
UNLEADED 95 BIO 1.174,245 1.173,768
UNLEADED 100 BIO 1.244,764 1.245,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,197 984,160
HEATING GASOIL 907,855 906,736
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,557 863,905
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 479,730 475,814
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,030 536,114
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,854 644,588
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,076 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,694 449,555
Fuel Oil No 380 1%S 434,412 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,550 -
KERO SPECIAL 619,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,820 312,690
ΒΕΑ 30/45 - 330,100
ΒΕΑ 35/40 331,230 -
ΒΕΘ 50/70 317,480 -

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,902
UNLEADED 95 BIO 1.177,612 1.177,124
UNLEADED 100 BIO 1.248,101 1.248,507
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,161 986,112
HEATING GASOIL 909,247 908,109
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 857,366 859,696
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,613 470,698
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,913 530,998
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,101 646,795
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,119 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,087 450,938
Fuel Oil No 380 1%S 435,784 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,710 -
KERO SPECIAL 620,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,020 315,880
ΒΕΑ 30/45 - 333,280
ΒΕΑ 35/40 334,410 -
ΒΕΘ 50/70 320,680 -

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.227,811
UNLEADED 95 BIO 1.183,510 1.183,033
UNLEADED 100 BIO 1.253,948 1.254,365
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,963 989,926
HEATING GASOIL 913,061 911,933
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 854,265 856,603
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,963 467,057
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,263 527,357
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,915 647,557
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,350 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,575 448,425
Fuel Oil No 380 1%S 432,570 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 619,430 -
KERO SPECIAL 624,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,440 314,320
ΒΕΑ 30/45 - 331,680
ΒΕΑ 35/40 332,800 -
ΒΕΘ 50/70 319,100 -

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,130
UNLEADED 95 BIO 1.188,860 1.188,362
UNLEADED 100 BIO 1.259,246 1.259,643
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,974 992,917
HEATING GASOIL 915,564 914,424
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 855,576 857,885
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 472,591 468,674
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,891 528,974
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,959 646,540
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,628 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 447,938 446,778
Fuel Oil No 380 1%S 430,486 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 623,550 -
KERO SPECIAL 629,020 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,560 315,410
ΒΕΑ 30/45 - 332,740
ΒΕΑ 35/40 333,880 -
ΒΕΘ 50/70 320,200 -

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,011
UNLEADED 95 BIO 1.190,731 1.190,263
UNLEADED 100 BIO 1.261,056 1.261,484
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,544 993,517
HEATING GASOIL 916,245 915,136
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,901 855,231
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,118 466,234
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,418 526,534
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,891 642,472
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,543 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 448,538 447,408
Fuel Oil No 380 1%S 431,076 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 624,860 -
KERO SPECIAL 630,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,250 318,130
ΒΕΑ 30/45 - 335,440
ΒΕΑ 35/40 336,560 -
ΒΕΘ 50/70 322,900 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.236,415
UNLEADED 95 BIO 1.192,144 1.191,667
UNLEADED 100 BIO 1.262,440 1.262,847
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,988 994,951
HEATING GASOIL 918,462 917,333
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,332 854,651
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,468 465,573
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,768 525,873
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,912 642,451
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,730 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,921 454,782
Fuel Oil No 380 1%S 438,927 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 626,110 -
KERO SPECIAL 631,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,020 329,900
ΒΕΑ 30/45 - 347,190
ΒΕΑ 35/40 348,310 -
ΒΕΘ 50/70 334,660 -

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.238,225
UNLEADED 95 BIO 1.193,965 1.193,467
UNLEADED 100 BIO 1.264,281 1.264,677
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,086 999,049
HEATING GASOIL 923,333 922,194
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,935 854,244
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,051 465,146
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,351 525,446
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,677 642,207
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,272 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,915 462,755
Fuel Oil No 380 1%S 447,144 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 629,240 -
KERO SPECIAL 634,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 338,700 337,560
ΒΕΑ 30/45 - 354,850
ΒΕΑ 35/40 355,990 -
ΒΕΘ 50/70 342,340 -

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,818
UNLEADED 95 BIO 1.184,527 1.184,070
UNLEADED 100 BIO 1.254,680 1.255,107
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 992,489 991,483
HEATING GASOIL 916,906 915,798
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,189 842,518
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 457,427 453,552
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,727 513,852
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,066 629,607
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 495,892 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,602 458,474
Fuel Oil No 380 1%S 443,147 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 616,680 -
KERO SPECIAL 622,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,090 325,970
ΒΕΑ 30/45 - 343,250
ΒΕΑ 35/40 344,370 -
ΒΕΘ 50/70 330,730 -

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,010
UNLEADED 95 BIO 1.175,731 1.175,252
UNLEADED 100 BIO 1.245,894 1.246,321
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,885 985,858
HEATING GASOIL 912,828 911,709
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 831,911 834,239
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 449,311 445,416
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,611 505,716
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,649 620,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,101 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,403 454,263
Fuel Oil No 380 1%S 439,008 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 606,640 -
KERO SPECIAL 612,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,680 313,550
ΒΕΑ 30/45 - 330,860
ΒΕΑ 35/40 331,990 -
ΒΕΘ 50/70 318,320 -