ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 16th, 2019:

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,517
UNLEADED 95 BIO 1.146,278 1.145,821
UNLEADED 100 BIO 1.215,150 1.215,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,707 947,701
HEATING GASOIL 877,263 876,155
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 777,125 779,413
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 393,142 389,308
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,442 449,608
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 574,719
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 425,350 424,221
Fuel Oil No 380 1%S 410,105 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,240 -
KERO SPECIAL 565,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,220 276,110
ΒΕΑ 30/45 - 293,180
ΒΕΑ 35/40 294,290 -
ΒΕΘ 50/70 280,810 -

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,501
UNLEADED 95 BIO 1.148,251 1.147,793
UNLEADED 100 BIO 1.217,071 1.217,499
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,335 946,338
HEATING GASOIL 875,992 874,894
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 778,711 781,010
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,932 391,098
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,232 451,398
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,708 574,923
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 431,363 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,761 426,641
Fuel Oil No 380 1%S 412,892 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,840 -
KERO SPECIAL 563,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,910 280,810
ΒΕΑ 30/45 - 297,860
ΒΕΑ 35/40 298,960 -
ΒΕΘ 50/70 285,500 -