ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2019:

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,175
UNLEADED 95 BIO 1.144,905 1.144,427
UNLEADED 100 BIO 1.214,305 1.214,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,135 954,118
HEATING GASOIL 881,820 880,711
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 768,877 771,185
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 381,863 377,988
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,163 438,288
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,461 587,900
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 411,836 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,948 437,808
Fuel Oil No 380 1%S 424,516 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,510 -
KERO SPECIAL 575,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,320 282,200
ΒΕΑ 30/45 - 299,420
ΒΕΑ 35/40 300,540 -
ΒΕΘ 50/70 286,950 -

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,551
UNLEADED 95 BIO 1.142,291 1.141,803
UNLEADED 100 BIO 1.211,661 1.212,078
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,864 952,826
HEATING GASOIL 881,270 880,141
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,193 771,491
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,932 379,057
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 443,232 439,357
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,478 582,906
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,420 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,751 435,611
Fuel Oil No 380 1%S 422,177 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,690 -
KERO SPECIAL 574,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,360 281,230
ΒΕΑ 30/45 - 298,450
ΒΕΑ 35/40 299,580 -
ΒΕΘ 50/70 285,990 -

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,927
UNLEADED 95 BIO 1.139,699 1.139,190
UNLEADED 100 BIO 1.208,976 1.209,363
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,914 949,867
HEATING GASOIL 878,839 877,690
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,006 772,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,680 380,795
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,980 441,095
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,742 577,130
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 418,040 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,126 429,957
Fuel Oil No 380 1%S 416,268 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,840 -
KERO SPECIAL 570,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,060 276,920
ΒΕΑ 30/45 - 294,120
ΒΕΑ 35/40 295,260 -
ΒΕΘ 50/70 281,680 -

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,571
UNLEADED 95 BIO 1.139,342 1.138,843
UNLEADED 100 BIO 1.208,458 1.208,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,073 948,016
HEATING GASOIL 877,426 876,276
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 774,369 776,647
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 390,020 386,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 450,320 446,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,281 574,608
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,332 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,917 425,767
Fuel Oil No 380 1%S 411,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,010 -
KERO SPECIAL 567,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,100 273,970
ΒΕΑ 30/45 - 291,120
ΒΕΑ 35/40 292,260 -
ΒΕΘ 50/70 278,720 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Αύγουστος 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.188,819
UNLEADED 95 BIO 1.144,580 1.144,101
UNLEADED 100 BIO 1.213,593 1.214,000
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,670 949,653
HEATING GASOIL 879,104 877,985
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 775,986 778,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 391,972 388,118
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,272 448,418
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,580 573,875
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,946 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,713 425,574
Fuel Oil No 380 1%S 411,386 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,200 -
KERO SPECIAL 568,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,240 276,120
ΒΕΑ 30/45 - 293,230
ΒΕΑ 35/40 294,350 -
ΒΕΘ 50/70 280,840 -

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,517
UNLEADED 95 BIO 1.146,278 1.145,821
UNLEADED 100 BIO 1.215,150 1.215,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,707 947,701
HEATING GASOIL 877,263 876,155
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 777,125 779,413
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 393,142 389,308
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,442 449,608
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 574,719
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 425,350 424,221
Fuel Oil No 380 1%S 410,105 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,240 -
KERO SPECIAL 565,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,220 276,110
ΒΕΑ 30/45 - 293,180
ΒΕΑ 35/40 294,290 -
ΒΕΘ 50/70 280,810 -

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,501
UNLEADED 95 BIO 1.148,251 1.147,793
UNLEADED 100 BIO 1.217,071 1.217,499
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,335 946,338
HEATING GASOIL 875,992 874,894
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 778,711 781,010
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,932 391,098
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,232 451,398
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,708 574,923
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 431,363 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,761 426,641
Fuel Oil No 380 1%S 412,892 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,840 -
KERO SPECIAL 563,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,910 280,810
ΒΕΑ 30/45 - 297,860
ΒΕΑ 35/40 298,960 -
ΒΕΘ 50/70 285,500 -

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,531
UNLEADED 95 BIO 1.148,302 1.147,824
UNLEADED 100 BIO 1.217,122 1.217,539
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,019 943,002
HEATING GASOIL 872,453 871,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,220 778,508
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,572 388,738
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,872 449,038
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,250 571,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 429,278 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,784 428,665
Fuel Oil No 380 1%S 415,536 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,090 -
KERO SPECIAL 559,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,320 285,210
ΒΕΑ 30/45 - 302,260
ΒΕΑ 35/40 303,370 -
ΒΕΘ 50/70 289,910 -

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.185,047
UNLEADED 95 BIO 1.140,807 1.140,339
UNLEADED 100 BIO 1.209,556 1.209,963
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,076 935,069
HEATING GASOIL 864,439 863,330
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,751 772,040
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 386,104 382,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,404 442,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,823 565,038
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,800 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,994 423,866
Fuel Oil No 380 1%S 411,203 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,920 -
KERO SPECIAL 551,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,140 282,030
ΒΕΑ 30/45 - 299,080
ΒΕΑ 35/40 300,190 -
ΒΕΘ 50/70 286,730 -