ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2019:

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,497
UNLEADED 95 BIO 1.201,307 1.200,820
UNLEADED 100 BIO 1.270,606 1.270,983
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,685 972,657
HEATING GASOIL 901,061 899,932
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 883,472 885,731
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,703 501,869
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,003 562,169
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,325 637,427
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,176 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,939 470,799
Fuel Oil No 380 1%S 458,535 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,490 -
KERO SPECIAL 594,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 364,880 363,750
ΒΕΑ 30/45 - 380,740
ΒΕΑ 35/40 381,860 -
ΒΕΘ 50/70 368,450 -

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.252,250
UNLEADED 95 BIO 1.208,031 1.207,572
UNLEADED 100 BIO 1.277,308 1.277,735
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,936 976,939
HEATING GASOIL 905,119 904,010
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 883,341 885,629
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,317 501,504
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 565,617 561,804
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,033 639,126
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,261 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,177 479,068
Fuel Oil No 380 1%S 467,118 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,450 -
KERO SPECIAL 597,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,660 370,560
ΒΕΑ 30/45 - 387,520
ΒΕΑ 35/40 388,620 -
ΒΕΘ 50/70 375,230 -

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,623
UNLEADED 95 BIO 1.209,423 1.208,946
UNLEADED 100 BIO 1.278,732 1.279,129
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,651 976,634
HEATING GASOIL 904,478 903,370
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,944 891,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,704 507,890
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,004 568,190
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,084 639,156
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 561,244 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,224 483,095
Fuel Oil No 380 1%S 471,644 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,000 -
KERO SPECIAL 596,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,370 373,260
ΒΕΑ 30/45 - 390,220
ΒΕΑ 35/40 391,330 -
ΒΕΘ 50/70 377,940 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Ιουλίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Ιουλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.251,873
UNLEADED 95 BIO 1.207,664 1.207,186
UNLEADED 100 BIO 1.277,034 1.277,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,122 973,105
HEATING GASOIL 900,481 899,373
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,110 890,388
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,982 507,157
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,282 567,457
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,508 637,620
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,725 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 486,584 485,454
Fuel Oil No 380 1%S 474,695 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,930 -
KERO SPECIAL 592,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,010 372,900
ΒΕΑ 30/45 - 389,880
ΒΕΑ 35/40 390,990 -
ΒΕΘ 50/70 377,580 -

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2019

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,154
UNLEADED 95 BIO 1.202,966 1.202,467
UNLEADED 100 BIO 1.272,336 1.272,712
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,993 968,946
HEATING GASOIL 895,641 894,501
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,219 888,476
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 508,796 504,941
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,096 565,241
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,721 637,824
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,939 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,648 484,499
Fuel Oil No 380 1%S 474,237 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,460 -
KERO SPECIAL 587,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,870 369,740
ΒΕΑ 30/45 - 386,740
ΒΕΑ 35/40 387,870 -
ΒΕΘ 50/70 374,450 -

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.240,575
UNLEADED 95 BIO 1.196,385 1.195,888
UNLEADED 100 BIO 1.265,704 1.266,081
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 964,338 963,291
HEATING GASOIL 889,447 888,308
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 882,324 884,581
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 504,524 500,670
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,824 560,970
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,389 636,512
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,935 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,797 479,658
Fuel Oil No 380 1%S 469,620 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,670 -
KERO SPECIAL 581,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 365,300 364,170
ΒΕΑ 30/45 - 381,190
ΒΕΑ 35/40 382,310 -
ΒΕΘ 50/70 368,880 -

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.234,300
UNLEADED 95 BIO 1.190,110 1.189,612
UNLEADED 100 BIO 1.259,256 1.259,633
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,193 958,155
HEATING GASOIL 883,782 882,643
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,669 878,916
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 498,493 494,649
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,793 554,949
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 609,379 633,461
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,142 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,301 475,153
Fuel Oil No 380 1%S 465,339 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,600 -
KERO SPECIAL 573,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,220 359,100
ΒΕΑ 30/45 - 376,080
ΒΕΑ 35/40 377,210 -
ΒΕΘ 50/70 363,800 -

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,733
UNLEADED 95 BIO 1.185,555 1.185,057
UNLEADED 100 BIO 1.254,517 1.254,894
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,261 956,223
HEATING GASOIL 881,606 880,477
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,458 874,706
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,049 490,215
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,349 550,515
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,836 630,868
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,230 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,682 471,532
Fuel Oil No 380 1%S 461,616 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,320 -
KERO SPECIAL 571,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,570 356,450
ΒΕΑ 30/45 - 373,400
ΒΕΑ 35/40 374,520 -
ΒΕΘ 50/70 361,140 -

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2019

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,170
UNLEADED 95 BIO 1.179,982 1.179,503
UNLEADED 100 BIO 1.248,751 1.249,138
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,440 954,423
HEATING GASOIL 880,110 879,002
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,678 866,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,872 482,058
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,172 542,358
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,812 625,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,259 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,597 466,477
Fuel Oil No 380 1%S 456,196 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,710 -
KERO SPECIAL 570,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,370 352,260
ΒΕΑ 30/45 - 369,180
ΒΕΑ 35/40 370,290 -
ΒΕΘ 50/70 356,930 -