ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 4th, 2019:

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2019

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,647
UNLEADED 95 BIO 1.177,398 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.246,849 1.247,276
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,956 967,949
HEATING GASOIL 891,867 890,759
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 873,912 876,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,645 485,800
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,945 546,100
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,286 673,592
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,110 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,508 468,390
Fuel Oil No 380 1%S 456,989 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 571,080 -
KERO SPECIAL 576,480 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,650 352,540
ΒΕΑ 30/45 - 369,650
ΒΕΑ 35/40 370,760 -
ΒΕΘ 50/70 357,250 -