ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,891
UNLEADED 95 BIO 1.153,733 1.153,214
UNLEADED 100 BIO 1.222,086 1.222,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,487 940,429
HEATING GASOIL 864,062 862,914
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,633 843,861
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,101 456,257
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,401 516,557
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,866 621,807
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,028 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,938 440,768
Fuel Oil No 380 1%S 429,906 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,710 -
KERO SPECIAL 550,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,750 326,610
ΒΕΑ 30/45 - 343,510
ΒΕΑ 35/40 344,650 -
ΒΕΘ 50/70 331,310 -

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,095
UNLEADED 95 BIO 1.153,937 1.153,428
UNLEADED 100 BIO 1.222,237 1.222,594
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,551 939,503
HEATING GASOIL 863,127 861,978
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,958 844,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,365 456,532
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,665 516,832
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,619 622,538
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,180 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,937 443,789
Fuel Oil No 380 1%S 433,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,670 -
KERO SPECIAL 548,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,540 329,410
ΒΕΑ 30/45 - 346,290
ΒΕΑ 35/40 347,420 -
ΒΕΘ 50/70 334,090 -

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,738
UNLEADED 95 BIO 1.153,580 1.153,071
UNLEADED 100 BIO 1.221,902 1.222,258
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,754 939,717
HEATING GASOIL 863,097 861,957
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 843,006 845,243
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,189 457,356
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,489 517,656
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,273 625,213
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,536 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,697 448,548
Fuel Oil No 380 1%S 438,551 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,530 -
KERO SPECIAL 547,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 334,940 333,810
ΒΕΑ 30/45 - 350,700
ΒΕΑ 35/40 351,830 -
ΒΕΘ 50/70 338,490 -

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,460
UNLEADED 95 BIO 1.151,282 1.150,793
UNLEADED 100 BIO 1.219,645 1.220,042
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,595 938,578
HEATING GASOIL 862,070 860,950
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 842,864 845,122
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,864 457,050
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,164 517,350
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,321 626,312
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,885 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,643 452,515
Fuel Oil No 380 1%S 443,005 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 540,590 -
KERO SPECIAL 545,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 336,520 335,410
ΒΕΑ 30/45 - 352,320
ΒΕΑ 35/40 353,430 -
ΒΕΘ 50/70 340,080 -

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.191,107
UNLEADED 95 BIO 1.146,919 1.146,431
UNLEADED 100 BIO 1.215,322 1.215,708
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,889 935,862
HEATING GASOIL 859,710 858,580
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,230 842,477
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,087 454,253
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,387 514,553
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,734 624,756
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,793 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,399 452,260
Fuel Oil No 380 1%S 443,016 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 537,070 -
KERO SPECIAL 542,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,440 334,320
ΒΕΑ 30/45 - 351,250
ΒΕΑ 35/40 352,370 -
ΒΕΘ 50/70 339,000 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,806
UNLEADED 95 BIO 1.145,607 1.145,129
UNLEADED 100 BIO 1.214,061 1.214,458
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,693 936,676
HEATING GASOIL 860,849 859,730
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 839,986 842,254
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 457,620 453,796
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,920 514,096
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,015 626,078
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,182 453,053
Fuel Oil No 380 1%S 443,747 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 537,180 -
KERO SPECIAL 542,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,680 334,570
ΒΕΑ 30/45 - 351,530
ΒΕΑ 35/40 352,640 -
ΒΕΘ 50/70 339,250 -

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2019

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,633
UNLEADED 95 BIO 1.145,424 1.144,956
UNLEADED 100 BIO 1.214,000 1.214,407
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,290 938,283
HEATING GASOIL 862,791 861,683
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,582 843,861
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,861 455,036
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,161 515,336
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,145 630,268
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,407 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,145 452,026
Fuel Oil No 380 1%S 442,375 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 538,230 -
KERO SPECIAL 543,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,560 334,460
ΒΕΑ 30/45 - 351,450
ΒΕΑ 35/40 352,550 -
ΒΕΘ 50/70 339,140 -

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2019

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,274
UNLEADED 95 BIO 1.152,075 1.151,577
UNLEADED 100 BIO 1.220,896 1.221,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,304 946,277
HEATING GASOIL 870,805 869,676
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,345 853,614
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,044 464,200
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,344 524,500
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,935 644,099
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,452 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,121 455,972
Fuel Oil No 380 1%S 445,823 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,020 -
KERO SPECIAL 552,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 341,080 339,960
ΒΕΑ 30/45 - 356,990
ΒΕΑ 35/40 358,110 -
ΒΕΘ 50/70 344,660 -

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2019

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,678
UNLEADED 95 BIO 1.165,438 1.164,971
UNLEADED 100 BIO 1.234,614 1.235,021
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,172 958,155
HEATING GASOIL 882,592 881,484
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 863,488 865,786
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 479,607 475,773
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,907 536,073
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,136 660,381
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,856 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,453 463,325
Fuel Oil No 380 1%S 452,515 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,170 -
KERO SPECIAL 565,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,060 346,950
ΒΕΑ 30/45 - 364,040
ΒΕΑ 35/40 365,140 -
ΒΕΘ 50/70 351,660 -