ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 9th, 2019:

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,378
UNLEADED 95 BIO 1.204,217 1.202,671
UNLEADED 100 BIO 1.273,861 1.273,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,619 1.006,901
HEATING GASOIL 926,964 925,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 915,386 916,525
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,115 528,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,415 588,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,834 708,048
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,356 479,485
Fuel Oil No 380 1%S 465,939 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,610 -
KERO SPECIAL 619,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,720 377,960
ΒΕΑ 30/45 - 395,040
ΒΕΑ 35/40 396,790 -
ΒΕΘ 50/70 383,310 -