ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 18th, 2019:

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,039
UNLEADED 95 BIO 1.216,898 1.215,373
UNLEADED 100 BIO 1.286,004 1.285,353
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,069 997,371
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,999 788,422
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,377 940,079
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 555,862 552,048
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,162 612,348
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,462 733,412
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,712 467,861
Fuel Oil No 380 1%S 453,867 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,120 -
KERO SPECIAL 606,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,580 380,840
ΒΕΑ 30/45 - 397,730
ΒΕΑ 35/40 399,460 -
ΒΕΘ 50/70 386,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)