ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 2nd, 2019:

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,476
UNLEADED 95 BIO 1.190,314 1.188,789
UNLEADED 100 BIO 1.259,480 1.258,819
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,272 979,563
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,503 768,906
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 957,561 957,958
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,233 575,399
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,533 635,699
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 691,410 715,512
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,556 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,851 465,990
Fuel Oil No 380 1%S 454,090 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,470 -
KERO SPECIAL 582,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,570 380,830
ΒΕΑ 30/45 - 397,820
ΒΕΑ 35/40 399,560 -
ΒΕΘ 50/70 386,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)