ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2019:

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,476
UNLEADED 95 BIO 1.190,314 1.188,789
UNLEADED 100 BIO 1.259,480 1.258,819
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,272 979,563
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,503 768,906
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 957,561 957,958
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,233 575,399
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,533 635,699
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 691,410 715,512
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,556 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,851 465,990
Fuel Oil No 380 1%S 454,090 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 577,470 -
KERO SPECIAL 582,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,570 380,830
ΒΕΑ 30/45 - 397,820
ΒΕΑ 35/40 399,560 -
ΒΕΘ 50/70 386,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2019

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,452
UNLEADED 95 BIO 1.188,270 1.186,775
UNLEADED 100 BIO 1.257,335 1.256,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,089 979,390
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,444 767,889
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 962,941 965,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,118 584,542
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,418 644,842
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,566 711,668
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,923 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,163 464,322
Fuel Oil No 380 1%S 452,362 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,090 -
KERO SPECIAL 584,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,390 378,670
ΒΕΑ 30/45 - 395,640
ΒΕΑ 35/40 397,360 -
ΒΕΘ 50/70 383,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Κυριακή, 30 έως 31 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Κυριακή, 30 έως 31 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,452
UNLEADED 95 BIO 1.187,232 1.186,775
UNLEADED 100 BIO 1.256,277 1.256,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,397 979,390
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,977 767,889
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 962,941 965,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,118 584,542
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,418 644,842
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,203 711,668
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,462 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,440 464,322
Fuel Oil No 380 1%S 451,629 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 578,460 -
KERO SPECIAL 583,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,770 378,670
ΒΕΑ 30/45 - 395,640
ΒΕΑ 35/40 396,740 -
ΒΕΘ 50/70 383,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)