ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2019:

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.270,433
UNLEADED 95 BIO 1.227,282 1.225,727
UNLEADED 100 BIO 1.297,404 1.296,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,242 1.006,494
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,019 797,402
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,956 937,963
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,794 547,919
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,094 608,219
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,615 742,880
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,469 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,770 486,878
Fuel Oil No 380 1%S 473,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 617,010 -
KERO SPECIAL 622,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,160 395,390
ΒΕΑ 30/45 - 412,510
ΒΕΑ 35/40 414,280 -
ΒΕΘ 50/70 400,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.273,536
UNLEADED 95 BIO 1.230,353 1.228,828
UNLEADED 100 BIO 1.300,385 1.299,713
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,490 1.008,772
HEATING GASOIL (ΧΠ) 802,040 800,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,713 940,740
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,448 550,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,748 610,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,123 746,369
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,900 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,510 485,648
Fuel Oil No 380 1%S 472,030 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,060 -
KERO SPECIAL 625,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,090 395,350
ΒΕΑ 30/45 - 412,430
ΒΕΑ 35/40 414,170 -
ΒΕΘ 50/70 400,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.272,874
UNLEADED 95 BIO 1.229,692 1.228,178
UNLEADED 100 BIO 1.299,550 1.298,899
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,833 1.010,134
HEATING GASOIL (ΧΠ) 803,901 802,334
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,581 937,353
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,571 547,746
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,871 608,046
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,150 741,344
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,550 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,851 484,010
Fuel Oil No 380 1%S 469,996 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,370 -
KERO SPECIAL 625,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,560 393,830
ΒΕΑ 30/45 - 410,870
ΒΕΑ 35/40 412,600 -
ΒΕΘ 50/70 399,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.268,115
UNLEADED 95 BIO 1.224,933 1.223,427
UNLEADED 100 BIO 1.294,486 1.293,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,998 1.006,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,924 798,358
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,658 932,431
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,146 543,342
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,446 603,642
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,689 732,791
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,144 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 478,895 477,054
Fuel Oil No 380 1%S 462,806 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,250 -
KERO SPECIAL 619,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,160 387,440
ΒΕΑ 30/45 - 404,410
ΒΕΑ 35/40 406,130 -
ΒΕΘ 50/70 392,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.263,833
UNLEADED 95 BIO 1.220,662 1.219,166
UNLEADED 100 BIO 1.290,021 1.289,380
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,978 1.003,290
HEATING GASOIL (ΧΠ) 796,599 795,042
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,730 932,492
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,930 544,126
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,230 604,426
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,807 727,869
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 584,330 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,129 471,298
Fuel Oil No 380 1%S 456,857 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 609,220 -
KERO SPECIAL 614,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,540 382,820
ΒΕΑ 30/45 - 399,760
ΒΕΑ 35/40 401,470 -
ΒΕΘ 50/70 388,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή έως Μεγάλη Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019

Παρασκευή έως Μεγάλη Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.259,206
UNLEADED 95 BIO 1.216,075 1.214,540
UNLEADED 100 BIO 1.285,271 1.284,590
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,747 999,039
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,920 790,334
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 932,014 932,716
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 548,417 544,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,717 604,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 702,708 726,689
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,215 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,589 467,728
Fuel Oil No 380 1%S 453,510 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 603,190 -
KERO SPECIAL 608,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,900 380,160
ΒΕΑ 30/45 - 397,070
ΒΕΑ 35/40 398,810 -
ΒΕΘ 50/70 385,460 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,039
UNLEADED 95 BIO 1.216,898 1.215,373
UNLEADED 100 BIO 1.286,004 1.285,353
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,069 997,371
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,999 788,422
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,377 940,079
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 555,862 552,048
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,162 612,348
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,462 733,412
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,712 467,861
Fuel Oil No 380 1%S 453,867 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,120 -
KERO SPECIAL 606,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,580 380,840
ΒΕΑ 30/45 - 397,730
ΒΕΑ 35/40 399,460 -
ΒΕΘ 50/70 386,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.261,525
UNLEADED 95 BIO 1.218,393 1.216,868
UNLEADED 100 BIO 1.287,570 1.286,909
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,479 996,771
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,246 787,669
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,225 945,611
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,547 557,733
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,847 618,033
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,489 740,450
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,192 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 468,908
Fuel Oil No 380 1%S 455,097 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,420 -
KERO SPECIAL 605,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,770 382,030
ΒΕΑ 30/45 - 398,930
ΒΕΑ 35/40 400,670 -
ΒΕΘ 50/70 387,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.264,301
UNLEADED 95 BIO 1.221,139 1.219,635
UNLEADED 100 BIO 1.290,397 1.289,756
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,788 996,110
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,595 787,049
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,235 948,652
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 564,486 560,693
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,786 620,993
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,029 744,040
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,968 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,519 470,688
Fuel Oil No 380 1%S 457,111 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,020 -
KERO SPECIAL 605,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,510 383,790
ΒΕΑ 30/45 - 400,700
ΒΕΑ 35/40 402,420 -
ΒΕΘ 50/70 389,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)