ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2019:

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,977
UNLEADED 95 BIO 1.170,839 1.170,340
UNLEADED 100 BIO 1.239,069 1.239,425
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,882 977,855
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,618 765,489
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 997,132 997,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 623,350 619,536
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,650 679,836
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 699,119 722,937
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,776 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,664 464,525
Fuel Oil No 380 1%S 452,148 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,640 -
KERO SPECIAL 589,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,290 373,170
ΒΕΑ 30/45 - 389,980
ΒΕΑ 35/40 391,090 -
ΒΕΘ 50/70 377,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,776
UNLEADED 95 BIO 1.166,608 1.166,141
UNLEADED 100 BIO 1.234,890 1.235,286
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,993 977,986
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,465 765,356
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 999,339 999,736
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,702 620,910
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,002 681,210
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,346 731,236
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,409 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,796 464,677
Fuel Oil No 380 1%S 452,311 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,120 -
KERO SPECIAL 589,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,730 373,620
ΒΕΑ 30/45 - 390,460
ΒΕΑ 35/40 391,560 -
ΒΕΘ 50/70 378,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,986
UNLEADED 95 BIO 1.164,808 1.164,340
UNLEADED 100 BIO 1.233,140 1.233,537
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,028 977,031
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,428 764,329
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,448 1.000,855
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 625,222 621,418
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,522 681,718
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,584 736,504
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,749 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,407 465,287
Fuel Oil No 380 1%S 453,104 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,620 -
KERO SPECIAL 587,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 375,410 374,310
ΒΕΑ 30/45 - 391,170
ΒΕΑ 35/40 392,270 -
ΒΕΘ 50/70 378,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,610
UNLEADED 95 BIO 1.164,431 1.163,954
UNLEADED 100 BIO 1.232,834 1.233,231
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,689 977,682
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,986 764,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,112 1.000,519
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,692 620,900
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,992 681,200
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,540 737,500
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,863 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,481 467,352
Fuel Oil No 380 1%S 455,321 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,180 -
KERO SPECIAL 589,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,660 375,550
ΒΕΑ 30/45 - 392,430
ΒΕΑ 35/40 393,530 -
ΒΕΘ 50/70 380,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,145
UNLEADED 95 BIO 1.162,947 1.162,479
UNLEADED 100 BIO 1.231,442 1.231,839
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,234 979,228
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,706 766,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,739 999,146
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 622,882 619,079
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,182 679,379
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,218 739,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,179 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,789 469,671
Fuel Oil No 380 1%S 457,660 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,000 -
KERO SPECIAL 591,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,230 376,130
ΒΕΑ 30/45 - 393,040
ΒΕΑ 35/40 394,130 -
ΒΕΘ 50/70 380,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,329
UNLEADED 95 BIO 1.163,170 1.162,661
UNLEADED 100 BIO 1.231,757 1.232,113
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,943 980,906
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,313 768,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,180 998,546
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 621,875 618,022
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,175 678,322
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,872 741,863
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,247 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,454 472,305
Fuel Oil No 380 1%S 460,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,380 -
KERO SPECIAL 591,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,870 375,750
ΒΕΑ 30/45 - 392,670
ΒΕΑ 35/40 393,800 -
ΒΕΘ 50/70 380,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,070
UNLEADED 95 BIO 1.157,862 1.157,394
UNLEADED 100 BIO 1.226,478 1.226,885
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,587 980,590
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,692 767,593
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 994,275 994,691
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,370 613,567
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,670 673,867
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,147 742,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,142 471,034
Fuel Oil No 380 1%S 459,034 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,970 -
KERO SPECIAL 589,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,080 371,970
ΒΕΑ 30/45 - 388,930
ΒΕΑ 35/40 390,030 -
ΒΕΘ 50/70 376,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,772
UNLEADED 95 BIO 1.155,574 1.155,085
UNLEADED 100 BIO 1.224,201 1.224,587
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,764 982,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,299 769,180
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 994,427 994,824
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,218 613,394
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,518 673,694
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,394 744,467
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,799 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,085 469,955
Fuel Oil No 380 1%S 457,691 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,050 -
KERO SPECIAL 588,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,660 369,540
ΒΕΑ 30/45 - 386,510
ΒΕΑ 35/40 387,630 -
ΒΕΘ 50/70 374,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,118
UNLEADED 95 BIO 1.152,909 1.152,441
UNLEADED 100 BIO 1.221,455 1.221,872
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,564 984,567
HEATING GASOIL (ΧΠ) 771,550 770,441
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 995,119 995,535
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 618,000 614,197
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,300 674,497
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,414 744,497
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,888 467,770
Fuel Oil No 380 1%S 455,117 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,460 -
KERO SPECIAL 587,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,440 368,350
ΒΕΑ 30/45 - 385,300
ΒΕΑ 35/40 386,400 -
ΒΕΘ 50/70 373,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)