ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2018:

Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,926 1.130,626
UNLEADED 95 1.086,825 1.085,991
UNLEADED 100 1.153,855 1.153,875
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,825 942,808
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,118 740,990
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 878,459 878,835
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 495,696 491,892
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,996 552,192
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,326 667,113
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,162 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,387 422,248
Fuel Oil No 380 1%S 408,641 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,970 -
KERO SPECIAL 553,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,570 334,450
ΒΕΑ 30/45 - 351,230
ΒΕΑ 35/40 352,350 -
ΒΕΘ 50/70 339,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018

Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,418 1.133,118
UNLEADED 95 1.089,316 1.088,482
UNLEADED 100 1.156,377 1.156,408
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,385 946,358
HEATING GASOIL (ΧΠ) 746,236 745,108
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 882,659 883,035
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 500,141 496,337
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,441 556,637
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,798 669,586
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,104 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,750 426,621
Fuel Oil No 380 1%S 412,963 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 552,220 -
KERO SPECIAL 557,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,040 338,920
ΒΕΑ 30/45 - 355,700
ΒΕΑ 35/40 356,820 -
ΒΕΘ 50/70 343,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,509 1.130,240
UNLEADED 95 1.086,418 1.085,604
UNLEADED 100 1.153,428 1.153,478
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,897 942,890
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,992 741,894
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,059 879,456
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,510 492,737
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,810 553,037
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,340 666,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,490 425,370
Fuel Oil No 380 1%S 411,946 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,710 -
KERO SPECIAL 553,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,100 338,000
ΒΕΑ 30/45 - 354,780
ΒΕΑ 35/40 355,870 -
ΒΕΘ 50/70 342,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,500 1.133,210
UNLEADED 95 1.089,407 1.088,563
UNLEADED 100 1.156,499 1.156,519
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,446 946,429
HEATING GASOIL (ΧΠ) 746,908 745,789
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 882,181 882,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,663 495,859
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,963 556,159
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,360 669,157
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,606 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,832 429,702
Fuel Oil No 380 1%S 416,268 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,750 -
KERO SPECIAL 557,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,330 342,220
ΒΕΑ 30/45 - 359,010
ΒΕΑ 35/40 360,120 -
ΒΕΘ 50/70 346,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.094,534 1.135,234
UNLEADED 95 1.091,431 1.090,597
UNLEADED 100 1.158,573 1.158,593
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,752 949,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,807 748,677
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,521 884,896
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,235 498,433
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,535 558,733
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,991 669,789
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,677 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,357 434,219
Fuel Oil No 380 1%S 420,896 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 555,310 -
KERO SPECIAL 560,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,210 346,100
ΒΕΑ 30/45 - 362,890
ΒΕΑ 35/40 364,000 -
ΒΕΘ 50/70 350,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,387 1.133,088
UNLEADED 95 1.089,286 1.088,442
UNLEADED 100 1.156,448 1.156,468
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,450 948,423
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,067 746,949
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 881,845 882,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,887 496,083
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,187 556,383
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,007 664,825
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,988 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,653 434,513
Fuel Oil No 380 1%S 421,425 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,650 -
KERO SPECIAL 558,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,600 345,490
ΒΕΑ 30/45 - 362,290
ΒΕΑ 35/40 363,410 -
ΒΕΘ 50/70 350,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.094,604 1.135,325
UNLEADED 95 1.091,503 1.090,689
UNLEADED 100 1.158,675 1.158,726
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,562 948,555
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,549 746,460
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 880,594 880,991
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,184 495,402
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,484 555,702
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,973 659,822
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,365 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,710 435,601
Fuel Oil No 380 1%S 422,655 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,320 -
KERO SPECIAL 559,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,360 347,270
ΒΕΑ 30/45 - 364,070
ΒΕΑ 35/40 365,170 -
ΒΕΘ 50/70 351,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,374 1.134,074
UNLEADED 95 1.090,282 1.089,427
UNLEADED 100 1.157,394 1.157,404
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,198 944,161
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,535 741,396
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 874,615 874,981
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,530 489,707
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,830 550,007
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,746 651,534
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,352 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 432,002 430,852
Fuel Oil No 380 1%S 418,058 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,350 -
KERO SPECIAL 555,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,750 343,630
ΒΕΑ 30/45 - 360,420
ΒΕΑ 35/40 361,540 -
ΒΕΘ 50/70 348,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,231 1.133,962
UNLEADED 95 1.090,130 1.089,316
UNLEADED 100 1.157,415 1.157,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,358 942,361
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,718 738,620
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,150 870,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,127 485,333
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,427 545,633
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,824 646,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,215 428,095
Fuel Oil No 380 1%S 415,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,020 -
KERO SPECIAL 554,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,370 342,270
ΒΕΑ 30/45 - 359,110
ΒΕΑ 35/40 360,210 -
ΒΕΘ 50/70 346,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)