ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2018:

Σάββατο εως ΔΕΥΤΕΡΑ , 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018

Σάββατο εως Δευτερα, 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.051,717 1.092,438
UNLEADED 95 1.048,636 1.047,822
UNLEADED 100 1.114,985 1.115,036
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,790 898,803
HEATING GASOIL (ΧΠ) 695,956 694,858
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,257 844,654
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,630 456,857
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,930 517,157
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,176 638,923
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,366 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 381,579 380,470
Fuel Oil No 380 1%S 368,052 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,260 -
KERO SPECIAL 500,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,390 285,290
ΒΕΑ 30/45 - 302,020
ΒΕΑ 35/40 303,120 -
ΒΕΘ 50/70 289,910 -

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,196 1.098,916
UNLEADED 95 1.055,104 1.054,291
UNLEADED 100 1.121,544 1.121,596
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,583 908,586
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,933 704,835
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,125 850,521
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,078 463,305
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,378 523,605
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,966 640,713
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,973 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,731 386,613
Fuel Oil No 380 1%S 373,656 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 504,950 -
KERO SPECIAL 510,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,550 291,460
ΒΕΑ 30/45 - 308,190
ΒΕΑ 35/40 309,280 -
ΒΕΘ 50/70 296,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη έως Πέμπτη, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη έως Πέμπτη, 25 έως 27 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,010 1.102,710
UNLEADED 95 1.058,917 1.058,084
UNLEADED 100 1.125,368 1.125,389
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,329 914,302
HEATING GASOIL (ΧΠ) 711,720 710,601
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,498 851,874
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,888 465,095
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,188 525,395
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,318 639,014
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,648 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 390,192 389,054
Fuel Oil No 380 1%S 375,690 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 510,630 -
KERO SPECIAL 515,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,780 294,670
ΒΕΑ 30/45 - 311,390
ΒΕΑ 35/40 312,500 -
ΒΕΘ 50/70 299,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,254 1.102,984
UNLEADED 95 1.059,172 1.058,369
UNLEADED 100 1.125,664 1.125,725
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,635 914,648
HEATING GASOIL (ΧΠ) 712,015 710,937
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,793 852,200
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,173 465,410
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,473 525,710
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,663 639,431
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,923 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 390,436 389,328
Fuel Oil No 380 1%S 375,924 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 510,990 -
KERO SPECIAL 516,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,990 294,900
ΒΕΑ 30/45 - 311,640
ΒΕΑ 35/40 312,720 -
ΒΕΘ 50/70 299,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.071,284 1.111,974
UNLEADED 95 1.068,193 1.067,349
UNLEADED 100 1.134,898 1.134,918
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,215 924,188
HEATING GASOIL (ΧΠ) 721,585 720,456
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 858,922 859,278
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 476,363 472,559
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,663 532,859
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,274 646,021
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,266 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 397,992 396,864
Fuel Oil No 380 1%S 383,124 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 521,770 -
KERO SPECIAL 527,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,290 303,170
ΒΕΑ 30/45 - 319,920
ΒΕΑ 35/40 321,050 -
ΒΕΘ 50/70 307,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018

Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.079,370 1.120,080
UNLEADED 95 1.076,258 1.075,434
UNLEADED 100 1.143,308 1.143,338
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,838 932,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 730,260 729,151
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,618 865,004
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,774 477,970
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,074 538,270
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,983 653,842
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,097 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 406,068 404,939
Fuel Oil No 380 1%S 390,986 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 532,390 -
KERO SPECIAL 537,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,760 312,650
ΒΕΑ 30/45 - 329,480
ΒΕΑ 35/40 330,580 -
ΒΕΘ 50/70 317,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος 2018

Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.084,078 1.124,778
UNLEADED 95 1.080,967 1.080,123
UNLEADED 100 1.148,119 1.148,139
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,622 936,595
HEATING GASOIL (ΧΠ) 734,511 733,382
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 868,055 868,421
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,916 481,092
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,216 541,392
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,526 659,384
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 522,629 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 411,509 410,369
Fuel Oil No 380 1%S 396,467 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 538,250 -
KERO SPECIAL 543,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,130 320,010
ΒΕΑ 30/45 - 336,840
ΒΕΑ 35/40 337,960 -
ΒΕΘ 50/70 324,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,293 1.131,033
UNLEADED 95 1.087,190 1.086,376
UNLEADED 100 1.154,465 1.154,525
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,938 942,941
HEATING GASOIL (ΧΠ) 741,457 740,369
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 875,164 875,571
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 491,924 488,140
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,224 548,440
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,326 667,246
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,453 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 418,678 417,570
Fuel Oil No 380 1%S 403,536 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,940 -
KERO SPECIAL 552,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,220 328,130
ΒΕΑ 30/45 - 344,980
ΒΕΑ 35/40 346,070 -
ΒΕΘ 50/70 332,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 -17 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 – 17 Δεκεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,851 1.131,593
UNLEADED 95 1.087,750 1.086,936
UNLEADED 100 1.154,984 1.155,034
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,670 943,684
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,484 741,396
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 877,716 878,133
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,649 490,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,949 551,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,719 668,619
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,504 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,411 421,312
Fuel Oil No 380 1%S 407,532 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,610 -
KERO SPECIAL 553,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 333,950 332,850
ΒΕΑ 30/45 - 349,690
ΒΕΑ 35/40 350,780 -
ΒΕΘ 50/70 337,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)