ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2018:

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,753 1.188,504
UNLEADED 95 1.144,661 1.143,868
UNLEADED 100 1.212,444 1.212,506
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,817 1.030,830
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,650 819,227
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,956 922,373
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,712 538,950
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,012 599,250
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,141 685,969
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,967 492,869
Fuel Oil No 380 1%S 477,085 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 642,140 -
KERO SPECIAL 647,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,280 399,190
ΒΕΑ 30/45 - 415,970
ΒΕΑ 35/40 417,060 -
ΒΕΘ 50/70 403,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,915 1.188,656
UNLEADED 95 1.144,834 1.144,031
UNLEADED 100 1.212,393 1.212,464
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,101 1.028,115
HEATING GASOIL (ΧΠ) 818,189 816,766
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,559 924,966
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,316 541,563
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,616 601,863
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,724 688,460
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,848 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,580 492,482
Fuel Oil No 380 1%S 476,943 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 640,270 -
KERO SPECIAL 645,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,250 399,170
ΒΕΑ 30/45 - 415,890
ΒΕΑ 35/40 416,970 -
ΒΕΘ 50/70 403,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,136 1.192,857
UNLEADED 95 1.149,055 1.148,231
UNLEADED 100 1.216,644 1.216,685
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,983 1.029,986
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,336 818,892
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,041 933,428
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,879 550,106
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,179 610,406
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,707 696,413
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,544 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 498,177 -
Fuel Oil No 380 1%S 481,753 -
LSFO No1 - 497,059
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 643,560 -
KERO SPECIAL 648,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 407,020 405,920
ΒΕΑ 30/45 - 422,630
ΒΕΑ 35/40 423,730 -
ΒΕΘ 50/70 410,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,282 1.200,993
UNLEADED 95 1.157,201 1.156,356
UNLEADED 100 1.225,024 1.225,045
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,379 1.030,352
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,610 819,146
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,242 946,608
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,283 563,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,583 623,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454 708,190
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,365 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 501,595 -
Fuel Oil No 380 1%S 485,465 -
LSFO No1 - 500,455
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 644,260 -
KERO SPECIAL 649,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 414,690 413,570
ΒΕΑ 30/45 - 430,320
ΒΕΑ 35/40 431,440 -
ΒΕΘ 50/70 418,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,685 1.196,416
UNLEADED 95 1.152,604 1.151,790
UNLEADED 100 1.220,245 1.220,296
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,993 1.029,996
HEATING GASOIL (ΧΠ) 819,857 818,433
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,550 939,947
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 560,540 556,777
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,840 617,077
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,128 701,844
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 499,489 -
Fuel Oil No 380 1%S 483,238 -
LSFO No1 - 498,381
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 643,790 -
KERO SPECIAL 649,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 411,070 409,980
ΒΕΑ 30/45 - 426,690
ΒΕΑ 35/40 427,780 -
ΒΕΘ 50/70 414,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.169,588 1.210,288
UNLEADED 95 1.166,496 1.165,652
UNLEADED 100 1.234,594 1.234,614
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.039,983 1.038,966
HEATING GASOIL (ΧΠ) 829,112 827,648
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,151 958,527
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,354 575,562
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,654 635,862
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,224 719,022
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,762 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 507,951 -
Fuel Oil No 380 1%S 491,465 -
LSFO No1 - 481,346
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 653,400 -
KERO SPECIAL 658,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 421,750 420,630
ΒΕΑ 30/45 - 437,420
ΒΕΑ 35/40 438,530 -
ΒΕΘ 50/70 425,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Νοεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.177,419 1.218,119
UNLEADED 95 1.174,317 1.173,483
UNLEADED 100 1.242,517 1.242,547
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,254 1.043,237
HEATING GASOIL (ΧΠ) 833,851 832,387
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,331 968,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 589,738 585,935
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,038 646,235
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,980 727,788
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,553 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 509,517 -
Fuel Oil No 380 1%S 492,645 -
LSFO No1 - 482,414
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 658,540 -
KERO SPECIAL 663,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 422,800 421,680
ΒΕΑ 30/45 - 438,470
ΒΕΑ 35/40 439,580 -
ΒΕΘ 50/70 426,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.186,145 1.226,855
UNLEADED 95 1.183,043 1.182,209
UNLEADED 100 1.251,406 1.251,436
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,875 1.049,848
HEATING GASOIL (ΧΠ) 841,234 839,760
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,535 980,911
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 602,207 598,403
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,507 658,703
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,344 738,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,550 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,130 -
Fuel Oil No 380 1%S 497,954 -
LSFO No1 - 486,868
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 667,350 -
KERO SPECIAL 672,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,160 426,050
ΒΕΑ 30/45 - 442,850
ΒΕΑ 35/40 443,960 -
ΒΕΘ 50/70 430,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.194,931 1.235,672
UNLEADED 95 1.191,830 1.191,026
UNLEADED 100 1.260,375 1.260,436
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.056,885 1.055,910
HEATING GASOIL (ΧΠ) 848,049 846,625
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,450 990,867
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,458 608,685
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,758 668,985
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,940 745,829
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,463 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 520,908 -
Fuel Oil No 380 1%S 503,506 -
LSFO No1 - 492,156
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 676,470 -
KERO SPECIAL 681,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,320 431,240
ΒΕΑ 30/45 - 448,060
ΒΕΑ 35/40 449,130 -
ΒΕΘ 50/70 435,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)