ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 8th, 2018:

Σάββατο έως Δευτέρα, 6 έως 8 Οκτώβριος 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 6-8 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.248,395 UNLEADED LRP 1.289,105
UNLEADED 95 1.245,344 UNLEADED 95 1.244,510
UNLEADED 100 1.313,666 UNLEADED 100 1.313,686
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.074,927 DIΕSEL AUTO BIO 1.073,910
HEATING GASOIL 994,198 HEATING GASOIL 992,754
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 673,470 LPG 669,770
LPG Auto 673,560 LPG Auto 673,920
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,160
ΒΕΑ 35/40 449,830 ΒΕΑ 30/45 448,730
ΒΕΘ 50/70 436,750 -